ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου (φωτό: http://akrokerama.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5006.html).

Το Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου (φωτό: http://akrokerama.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5006.html).

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

  Τη διατήρηση λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου πέτυχαν οι έγκαιρες, συντονισμένες και άμεσες αντιδράσεις του Δήμου Θήρας. Δύο εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους και το σχολείο πρόκειται να λειτουργήσει κανονικώς.

   Σύμφωνα με Σχέδιο ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία διέρρευσε στο διαδίκτυο, με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων», προβλεπόταν η συγχώνευση του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου Θήρας με το 7θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Μεγαλοχωρίου.  

        Με έγγραφο του ο Δήμος Θήρας προς το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με προσωπική επικοινωνία του Δημάρχου με τον Περιφερειακό Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, τον Ιούνιο, έγινε υπενθύμιση τόσο της σχετικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας όσο και των βασικών λόγων απόρριψης κάθε πρότασης συγχώνευσης/κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου.