ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ

Αλπινιστές μηχανικοί, επιστρατεύτηκαν για την αντιστήριξη των πρανών της Αρμένης (ΦΩΤΟ Αρχείου)

Αλπινιστές μηχανικοί, επιστρατεύτηκαν για την αντιστήριξη των πρανών της Αρμένης (ΦΩΤΟ Αρχείου)

   Στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος της Αρμένης αφού αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές στο μονοπάτι που βρίσκεται μεταξύ των σκαλοπατιών προς τον όρμο.

Η Διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου «Επείγουσες Εργασίες Ανάσχεσης Καταπτώσεων και Κατολισθήσεων στο δρόμο προς Αρμένη της Κοινότητας Οίας» έγινε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013, με την παρουσία του επιβλέποντα μηχανικού του Δήμου Θήρας και εκπροσώπου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Απόλυτα ομαλή πλέον η πρόσβαση στο λιμενίσκο της Αρμένης

Απόλυτα ομαλή πλέον η πρόσβαση στο λιμενίσκο της Αρμένης

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παραλαβής ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία καθώς δεν υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του.

Ανάδοχος του έργου ήταν η ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με Προϊσταμένη Αρχή την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., ενώ η χρηματοδότηση του έργου ύψους 750.000 € πλέον Φ.Π.Α έγινε από το Πράσινο Ταμείο.