ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΜ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ

 

 

Ο κ. Μανώλης Λειβαδάρος.

Ο κ. Μανώλης Λειβαδάρος.

Τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Μεγαλοχωρίου και πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Θήρας, επέλλεξε το Υπουργείο Υγείας για τη θέση του Προέδτρου στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Θήρας. Ο κ. Λειβαδάρος, υπήρξε για πολλά χρόνια υπάλληλος του Κέντρου Υγείας, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε.
Αναπληρώτρια Πρόεδρος, ορίστηκε η κ. Ρούλα Μπελλώνια ειδικευμένο στέλεχος μονάδων Υγείας και Αντιδήμαρχος Θήρας.
Την τριάδα συμπληρώνει η κ. Εύα Ντόβιτς, γιατρός και Δυευθύντρια του Κέντρου Υγείας Θήρας.