ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O δικτυακός τόπος santonews.com (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «δικτυακός τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.