ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΑΣ

  ΔΕΥΑΘ ΕΡΓΑ copyΗ δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης οικισμού Περίσσας – Περιοχή Περίβολος Δήμου Θήρας», συνολικού προϋπολογισμού 1.409.400 €, πρόκειται να  πραγματοποιηθεί στις 14.01.2014.

Με το έργο αυτό θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες αποχέτευσης των κατοίκων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της παραλιακής ζώνης Περίσσας – Περιβόλου (Αγίου Γεωργίου), ενώ  παράλληλα προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από πιθανή μόλυνση.

Συγκεκριμένα θα ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή Περίβολος, συνολικού μήκους περίπου 4.765μ, εκ των οποίων 2.250μ. θα είναι αγωγοί βαρύτητας και 2.515μ. καταθλιπτικοί αγωγοί ενώ θα κατασκευαστούν και δύο (2) αντλιοστάσια λυμάτων.