Ο Γ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΑ Η Μ. ΔΑΜΑΝΑΚΗ

 

Ο Πολιτευτής της ΝΔ κ. Γιώργος Βακόνδιος

Ο Πολιτευτής της ΝΔ κ. Γιώργος Βακόνδιος

“Ο Πολιτευτής της Ν.Δ. Γιώργος Βακόνδιος συμμετείχε στη διάσκεψη για τη νησιωτικότητα η οποία οργανώθηκε στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας στο ίδρυμα Ευγενίδη την Παρασκευή 04/04/14.

Θέμα της διάσκεψης ήταν το νέο μοντέλο ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας στη νησιωτική Ελλάδα, στα πλαίσια των νέων προτεραιοτήτων που εισάγονται στο επόμενο πακέτο στήριξης μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Εισηγητές στη διάσκεψη εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ήταν οι Υπουργοί κύριοι Μ. Βαρβιτσιώτης και Μ. Παπαδόπουλος και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επίτροπος κα Μ. Δαμανάκη.

Εισηγήσεις επίσης έγιναν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, γραμματέων αποκεντρωμένων διοικήσεων, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με πρώτο τον οικοδεσπότη κ. Λεωνίδα Ευγενίδη και βεβαίως από εκπροσώπους της ακτοπλοΐας. Στα πλαίσια της διάσκεψης σε ότι αφορά στην κοινωνική πολιτική έγινε κατανοητό ότι:

Α) Παρά την σημαντική συνεισφορά των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων στην στήριξη των υποδομών της νησιωτικής Ελλάδας, υπήρχαν και άλλες δυνατότητες οι οποίες έμειναν ανεκμετάλλευτες

Β) Στο επόμενο πακέτο στήριξης με κάποιες εξαιρέσεις, οι χρηματοδοτήσεις των υποδομών δεν θα είναι εύκολα επιλέξιμες δεδομένου ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες στα πλαίσια της κοινότητας διαφοροποιούνται δίνοντας έμφαση σε άλλους πυλώνες στήριξης της ανάπτυξης.