Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA «Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους πολίτες του ότι πρέπει να καταθέσουν αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( Δ/νση Περιβάλλοντος) όπου διοικητικά ανήκει το σημείο υδροληψίας τους ώστε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. όλων των σημείων υδροληψίας από επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, για τα οποία δεν έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους τους  αίτημα μετά τις 25/05/2005 και αφορά :

α) Άδεια χρήσης νερού.

β) Ανανέωση άδειας χρήσης νερού.

γ) Άδεια υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού.

Η εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ είναι υποχρεωτική με καταληκτική ημερομηνία 15 Μαΐου 2014».