ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μ.ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΦΟΡΑ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΕΜΥ

 

 

 

“προς το ΔΣ της ΑΕΜΥ

Κοινοποιείται Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη, Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Α) Να γίνει άμεσα δεκτή η δωρεά 282.000 ευρώ για τη στέγαση των γιατρών (έτος 2017), με δωρητές το Δήμο Θήρας και το ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού (τελεφερίκ), και να κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό υπέρ του Νοσοκομείου Σαντορίνης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4368/2016, που αναφέρει: Η νοσηλευτική μονάδα του Γ.Ν. Θήρας, δύναται να έχει πόρους ή να δέχεται κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές κινητών ή ακινήτων, χρημάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από αυτές. Τα πάσης φύσεως αποκτήματα του Γ.Ν. Θήρας, δύνανται να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο προς όφελος της Νοσηλευτικής Μονάδας του Γ.Ν. Θήρας. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δεν μπορεί για κανέναν λόγο να χρησιμοποιήσει τα αποκτήματα παρόντος άρθρου που απευθύνονται στο Γ.Ν. Θήρας ή κάθε μορφής ωφέλεια που προκύπτει από αυτά, για άλλον σκοπό, πλην του οφέλους και συμφέροντος του Γ.Ν. Θήρας αποκλειστικά. Τα πάσης φύσεως αποκτήματα του παρόντος άρθρου, παραμένουν στην κυριότητα του Γ.Ν. Θήρας, ακόμα και στο ενδεχόμενο διαχωρισμού του Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ή διακοπής της λειτουργίας ή κατάργησης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο. Για το σκοπό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τηρείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές που αυτή ακολουθεί, ειδικός λογαριασμός τήρησης και αξιοποίησης των αποκτημάτων του Γ.Ν. Θήρας.

Ο νόμος αυτός διαχωρίζει το νοσοκομείο Σαντορίνης από την υπόλοιπη ΑΕΜΥ, το καθιστά αυτοτελές, το εξομοιώνει με όλα τα νοσοκομεία της χώρας και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που του δίνει τη δυνατότητα να έχει δικό του λογαριασμό σε τράπεζες και να παραμένουν υπέρ του νοσοκομείου όλα τα αποκτήματα σε περίπτωση διαχωρισμού ή κατάργησης της ΑΕΜΥ. Προφανώς οι δωρεές και κληρονομίες υπέρ του νοσοκομείου είναι αφορολόγητες όπως σε όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Δημόσιο.

Το Νοσοκομείο Βόλου έλαβε προσφάτως δωρεά από ανώνυμο 250.000 ευρώ χωρίς να πληρώσει φόρο δωρεάς. Γιατί το νοσοκομείο Σαντορίνης θα πρέπει να πληρώσει; Γιατί να υπάρξει άνιση και δυσμενής φορολογική αντιμετώπιση του Γ. Ν. Θήρας;

Το νοσοκομείο μας, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και διοικείται από τον Υπουργό Υγείας, έχει ξεχωριστό από την ΑΕΜΥ λογαριασμό και η δωρεά από το τελεφερίκ πάει κατ’ ευθείαν στο νοσοκομείο και άρα είναι αφορολόγητη, όπως όλες οι δωρεές προς τα δημόσια νοσοκομεία.

Σκοπός του νομοθέτη είναι να ενθαρρύνει και όχι να αποτρέψει τους δωρητές. Ακόμη και αν πρέπει να γίνει σχετική ερμηνευτική διευκρίνιση ή νομοθετική ρύθμιση, ας γίνει αμέσως.

Δύο είναι δηλαδή οι λύσεις ώστε η δωρεά να είναι αφορολόγητη: ή ερμηνευτικά (χωρίς νομοθετική μεταρρύθμιση) ή με συμπλήρωση του ν. 4368/2016 ώστε το νοσοκομείο Σαντορίνης να έχει ίση μεταχείριση με τα άλλα νοσοκομεία, να μην πληρώνει δηλαδή φόρο δωρεάς όπως δεν πληρώνει κανένα δημόσιο Νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Είτε τα χρήματα της δωρεάς φορολογηθούν είτε όχι, το Υπουργείο Υγείας και η ΑΕΜΥ έχουν δικαίωμα να μην δέχονται από την αρχή του έτους τη δωρεά; Η μη αποδοχή της δωρεάς δεν ζημιώνει το Δημόσιο;

Τώρα υπάρχουν χρήματα και σπίτια προς ενοικίαση για τη στέγαση των γιατρών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου περιορίζει τη δυνατότητα εύρεσης κατοικιών για τη στέγαση των γιατρών.

Β) Σύμφωνα με τον διορισμένο από το ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο της ΑΕΜΥ, τα μέλη του ΔΣ που μετέχουν από τη Σαντορίνη με τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να υπογράφουν τα πρακτικά στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή πρέπει να υπογράφονται μετά από κάθε ΔΣ, δηλαδή κάθε βδομάδα και όχι όποτε μπορεί καθένας, θα πρέπει να ανεβοκατεβαίνουν τέσσερις φορές το μήνα σπαταλώντας δύο μέρες κάθε φορά. Και όλες αυτές τις μέρες θα πρέπει να εγκαταλείπουμε τη λειτουργία του νοσοκομείου εξ αιτίας της γραφειοκρατίας. Θα πρέπει μάλιστα να δαπανάται σε εισιτήρια σημαντικό ποσό το οποίο η οικονομική κρίση δεν το επιτρέπει.

Είναι δυνατόν η εντεταλμένη σύμβουλος του νοσοκομείου Σαντορίνης οκτώ μέρες το μήνα να αφήνει το νοσοκομείο και να υποχρεώνεται να μεταβαίνει στους Θρακομακεδόνες για γραφειοκρατικούς λόγους;

Και όλα αυτά επειδή μια πολυκλινική και ένα κέντρο υγείας βρίσκονται στους Θρακομακεδόνες, ενώ το δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο βρίσκεται στη Σαντορίνη, ενώ δηλαδή η έδρα θα έπρεπε να είναι στη Σαντορίνη.

Όπως στα πρακτικά αναφέρεται ποια μέλη συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τους Θρακομακεδόνες και ποια από το νοσοκομείο, έτσι θα πρέπει και στις υπογραφές των πρακτικών να γίνεται ο ίδιος διαχωρισμός.

Όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στο νοσοκομείο θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο στο νοσοκομείο στη Σαντορίνη. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτό είναι πολύ εύκολο.

Η κάθε απόφαση της ΑΕΜΥ θα πρέπει να αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση των αρχών της αριστεράς”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.