ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

 

 

ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων ο κ. Χαράλαμπος Δαρζέντας

ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων ο κ. Χαράλαμπος Δαρζέντας

«Ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων Σαντορίνης κ. Χαράλαμπος Δαρζέντας ενημερώνει τους Πολύτεκνους ότι θέτοντας το θέμα της μειωμένης εισφοράς των τελών (καθαριότητας και φωτισμού) στο Δημοτικό Συμβούλιο εξασφάλισε τη συναίνεση του Δημάρχου για την υλοποίηση της απόφασης 86/2011.
Έτσι οι Πολύτεκνοι θα πληρώνουν λιγότερα Δημοτικά Τέλη στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Καλούμε όλους τους Πολύτεκνους να προσκομίσουν στο Δήμο αντίγραφο του Ε1 στο οποίο να φαίνεται η οικία τους και αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ γι αυτήν» .