ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μήνυμα για τη Νέα Χρονιά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίουκ. Γιώργου Χατζημάρκου

 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος.

“Αυτές τις ημέρες, η ανάγκη να δούμε τις γιορτές σαν σημείο επανεκκίνησης, σαναφετηρία και εφαλτήριο για ένα άλμα προς το μέλλον, είναι πιο έντονη από κάθεάλλη φορά. Σήμερα, με την πεποίθηση ότι το μέλλον φέρνει αυτό που εμείς οι ίδιοι έχουμεσχεδιάσει, πιστέψει και αγωνιστεί, εύχομαι το 2015 να αφήσει οριστικά στο παρελθόν όσα μας κράτησαν καθηλωμένους, όσα μας γύρισαν δεκαετίες πίσω.Να είναι μια χρονιά που θα εκπληρώσει τις ατομικές και συλλογικές ελπίδες καιπροσδοκίες, για ουσιαστική ανάκαμψη και ευημερία, που θα επουλώσει τις πληγέςτης κοινωνίας, που θα απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και τουτόπου μας, που θα βάλει γερά τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο.

Μια χρονιά πουθα δώσει την ευκαιρία και την δυνατότητα για αναγέννηση, για μια νέα πορεία.Κοιτώντας του συμπολίτες μου, τους περήφανους νησιώτες στα μάτια, σήμερα, τουςκαλώ να δείξουν ομοψυχία και να δείξουμε όλοι μαζί, σε όλη την Ελλάδα, τισημαίνει να είσαι νησιώτης, να είσαι αγωνιστής, να ξέρεις να κρατάς ψηλά τοκεφάλι και στα δύσκολα και να παλεύεις για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερομέλλον.Το 2015, μπορεί και πρέπει να είναι η χρονιά των νησιών μας. Μας αξίζει και θα τοεπιτύχουμε.Όχι άλλα λόγια λοιπόν. Ευχή και υπόσχεσή : Το 2015, χρονιά πράξεων, αλήθειας καικαθαρών λύσεων.Καλή χρονιά σε όλους!”.