ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΥΔΙ ΣΕ ΟΙΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΑ ΑΜΜΟΥΔΙ ΔΡΟΜΟΣ«Ο Δήμαρχος Θήρας ανακοινώνει την διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών, μεταφορά δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας από τον Όρμο Αμμουδίου έως την πλατεία της Οίας και επιστροφή με όχημα Δ.Χ. τουριστικού λεωφορείου έως 17 θέσεων.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #17.000,00# ευρώ (συμπερ/νου του Φ.Π.Α.).
Η κατάθεση προσφορών μέχρι την Πέμπτη 05-06-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες της παροχής υπηρεσίας στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο τηλ. 22863-60153.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου έξω από το Δημοτικό Κατάστημα , έξω από το κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Οίας καθώς και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης».