ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Ε9

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

 

κτιρια“Ο Σύλλογος Λογιστών Θήρας ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι η προθεσμία για τις διορθώσεις και τροποποιήσεις των ακινήτων χωρίς πρόστιμο στο έντυπο Ε9, λήγει την 30η Νοεμβρίου 2014.

Μετά από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και τις τροποποιήσεις που επέφερε στο έντυπο της δήλωσης Ε9 και κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Λογιστών Θήρας, διαπιστώθηκε ότι η ορθή σύνταξη της δήλωσης δεν είναι πλέον αρμοδιότητα των λογιστών  αφού χρειάζονται και υπεύθυνες υποδείξεις από τους συμβολαιογράφους και τους μηχανικούς.

 

Καλούνται λοιπόν οι φορολογούμενοι – ιδιοκτήτες ακινήτων όπως επισκεφτούν έγκαιρα το συνεργαζόμενο λογιστή τους, προκειμένου να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο, που θα πρέπει να συμπληρωθεί από συμβολαιογράφο ή μηχανικό ώστε να υποβληθεί το νέο έντυπο Ε9”.