ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ

 Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Πόσιμου Νερού Εμπορείου, Καμαρίου και Μεσαριάς.

Αυτόματη ανάληψη...νερού

Αυτόματη ανάληψη…νερού

Δωρεάν θα είναι για λίγες ημέρες ακόμα, η προμήθεια νερού από τις Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Νερού που έχουν εγκατασταθεί στο Εμπορείο, το Καμάρι και τη Μεσαριά, μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Μετά την οριστική παραλαβή οι κάτοικοι μπορούν να προμηθεύονται άριστης ποιότητας πόσιμο νερό με κόστος μόλις πέντε (5) λεπτά του ευρώ (0,05€) ανά λίτρο από τις αυτόνομες μικρές μονάδες που τοποθετήθηκαν σε τρία σημεία του νησιού μας (Εμπορείο, Καμάρι, Μεσαριά).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας προμηθεύτηκε για το σκοπό αυτό περιορισμένο αριθμό κατάλληλων πλαστικών επαναχρησιμοποιούμενων αποθηκευτικών δοχείων (μπιτονάκια 5 λίτρων), τα οποία θα διαθέσει δωρεάν στους κατοίκους του νησιού ώστε να γνωρίσουν τη χρήση και τα πλεονεκτήματα των μηχανημάτων. Η παραλαβή τους θα γίνεται από τις αντίστοιχες Κοινότητες.