ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 chef

  Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την εισαγωγή 575 μαθητών-τριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)και 325 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για τιςπαρακάτω ειδικότητες ανά Εκπαιδευτική μονάδα όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 10322/13.5.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού.  

1.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ( ΕΠΑ.Σ. )

Α. Ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών: Άτομα 275

1. ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου : 50

2. ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου : 25

3. ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας : 25

4. ΕΠΑ.Σ. Ρόδου : 25

5. ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας : 50

6. ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου (Οικοτροφείο) : 25

7. ΕΠΑ.Σ. Πελοποννήσου : 50

8. ΕΠΑ.Σ. Θράκης : 25

Β. Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης : Άτομα 250

1. ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου : 50

2. ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου : 50

3. ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας : 50

4. ΕΠΑ.Σ. Ρόδου : 25

5. ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου (Οικοτροφείο) : 25

6. ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας : 25

7. ΕΠΑ.Σ. Θράκης : 25

Γ. Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης : Άτομα 50

1. ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας : 25

2. ΕΠΑ.Σ. Ρόδου : 25

1.2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης: Άτομα 225 (Απόφοιτοι Λυκείου)

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου (πρωινό) : 25

2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου (απογευματινό) : 50

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΟ-83Ο

 

3. Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (απογευματινό) : 25

4. Ι.Ε.Κ. Ρόδου (απογευματινό) : 25

5. Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (πρωινό) : 25

6. Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου (απογευματινό) : 50

7. Ι.Ε.Κ. Αθήνας (πρωινό) : 25

Β. Ειδικότητα Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας: Άτομα 50 (Απόφοιτοι

Λυκείου)

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου (πρωινό) : 25

2. Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (απογευματινό) : 25

Γ. Ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου: Άτομα 25 (Απόφοιτοι Λυκείου)

Ι.Ε.Κ. Αθήνας (πρωινό) : 25

Δ. Ειδικότητα Ειδικός Θαλασοθεραπείας- Spa: Άτομα 25 (Απόφοιτοι Λυκείου)

Ι.Ε.Κ. Ρόδου (απογευματινό) : 25

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

sxoles tourismou