ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΗ «ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Ο Γ. ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΑΣ

ZAGELIDISΥποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Οίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αρχιτέκτων Μηχανικός (Διπλωματούχος Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Ρώμης).
Αναστηλωτής (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της Σχολής του Πανεπιστημίου Ρώμης με αντικείμενο την «εξειδίκευση για την μελέτη και την αναστήλωση των Μνημείων» , (Diploma di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti) ,σε συνεργασία με το ICCROM (Διεθνές Κέντρο Συντήρησης Ρώμης της UNESCO).
Διπλωματούχος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Ρώμης (Αccademia di belle arti di Roma).
To 1984 συμμετείχε στην Ε.Π.Α. (Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης) που ανέλαβε τον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Πολεοδομικής Μελέτης των παραδοσιακών οικισμών Θήρας – Οίας.
Μέλος του ICOMOS (International Council on Monuments and Sites – Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών), με σκοπό τη διάσωση και προστασία πολιτιστικών αγαθών.
Μέλος του Σ.Α.Π.Ε. ( Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας)
Ιδιοκτήτης του εστιατορίου «1800» ( βραβευμένου με χρυσούς σκούφους και άλλες διακρίσεις) και του καφέ – εστιατορίου «218 μοίρες».