ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΔΒΜ 

Σας προσκαλούμε να  συμμετάσχετε  στις  εργασίες  της Επιμορφωτικής και Ενημερωτικής Συνάντησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή  Ατζέντα για   την  Εκπαίδευση  και  Κατάρτιση  Ενηλίκων».

 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί  στην Ερμούπολη της Σύρου, στις  30 και 31 Οκτωβρίου 2013,  στο  ξενοδοχείο «Ερμής».

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανισότητες»

 

Ερμούπολη Σύρου, 30 & 31 Οκτωβρίου 2013

 

 

1η ημέρα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

 

9:00-9:30         Εγγραφή συμμετεχόντων

 

9:30-9:45         Έναρξη  – Χαιρετισμοί:

 

– Γιώργος Πουσσαίος,  Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

– Δημήτρης Ρούσσος,  Αντιδήμαρχος Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, αρμόδιος για

θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αθλητισμού

– Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

 

Συντονίστρια:  Βάσω Νικολοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος αλφαβητισμού και βασικής παιδείας Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ μέλος της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα

 

10:00-10:15     «Η Εθνική Πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση και η σύνδεσή της με την

Ευρωπαϊκή Πολιτική της Δια Βίου»: Λέττα Σωτηροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος ελληνομάθειας Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ μέλος της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα

 

10:15–10:30    «Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων»:

Περιεχόμενο και στόχοι – Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου & η Ε.Κ.Ε»: Άννα Μαυρουδή, Συνεργάτης Ομάδας Έργου Ευρωπαϊκής Ατζέντας, εκπαιδευτικός

 

10:30–10:45    «Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων»:

Σταυρούλα Δουλάμη, Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.

 

10:45–11:00     Συζήτηση-Ερωτήσεις

 

11:00– 11:30    Διάλειμμα

 

 

Ολομέλεια

Συντονίστρια : Άννα Μαυρουδή

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Νέοι Ρόλοι, νέες προκλήσεις

 

11:30-11:45      «Η κατάρτιση ως μέσο προώθησης της απασχόλησης στις Κυκλάδες

σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»: Παναγιώτης Βούρος, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας, Απασχόλησης Κυκλάδων στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

11:45-12.00     «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου

Σύρου Ερμούπολης: μια ολιστική προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Γιάννης Αλεξανδρής, Υπεύθυνος ΚΔΒΜ

 

12:00-12.15      «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες – Ο ρόλος του

Δήμου»: Γιάννης Γλυνός, Δήμαρχος Άνδρου

 

Συζήτηση-Ερωτήσεις

 

Εκπαίδευση Βασικών Δεξιοτήτων: «Ποτέ δεν είναι αργά για ένα βήμα μπροστά» και Άτυπη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

12:15-12:30         «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ως διαδικασία αναβάθμισης των προσόντων

(one step up)»: Βάσω  Νικολοπούλου,

12:30-12:45         «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα»:

Μανώλης Αργυρός, Διευθυντής ΣΔΕ Σύρου και

«Η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μου»: 2 μαθητές ΣΔΕ

12:45 -13:00        «Σχολές Γονέων: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»: Νίκη Γεωργίου, Υπεύθυνη

Έργου,  Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης

 

Συζήτηση-Ερωτήσεις

 

Κατάρτιση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων

 

13:00-13:30:        «Η Δημόσια Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στις Κυκλάδες: Η περίπτωση

του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύρου»

Εισηγήσεις: Δήμητρα Τσιόρβα, Διευθύντρια του ΙΕΚ Σύρου,

Αλέξανδρος Αθανασίου, εκπαιδευτής  ενηλίκων,

Σοφία Ρούσσου, απόφοιτος σε πρακτική άσκηση και

Νίκη Σκορδίλη, εκπαιδευόμενη

 

13:30-13.45         «Κατάρτιση επαγγελματιών και δια βίου εκπαίδευση επιχειρηματιών στις

Κυκλάδες: ανάγκες, προκλήσεις και ευέλικτες μορφές μάθησης»: Εμμανουέλλα Σταμίρη, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας και Κατάρτισης,

13:45-14:00         Παρέμβαση από εμπειρογνώμονα των εταίρων του προγράμματος σχετικά με τους 5

άξονες προτεραιοτήτων της Ατζέντας στη Νησιωτική Χώρα

«Προκλήσεις για τους εργαζομένους από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση ενηλίκων»:  Χρήστος Ζάγκος, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ,

 

Συζήτηση-Ερωτήσεις

 

14:00 -15:00     Ελαφρύ γεύμα

 

15:00 – 17:00   Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας[1] με θέματα:

 

α.       Διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση  και αύξηση της συμμετοχής στη Δια

Βίου Μάθηση ατόμων από 16 έως 66 ετών .

Συντονιστής: Χρήστος Ζάγκος

Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε

β.      Αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των

ευπαθών κοινωνικά ομάδων:

Συντονίστρια:  Φανή Βασιλοπούλου

Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε

γ. Βελτίωση της ποιότητας στην κατάρτιση και εκπαίδευση (εργαλεία, μοντέλα)

Συντονίστρια: Σταυρούλα Δουλάμη

Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε

δ. Αποκέντρωση – δικτύωση – Συντονισμός (Ανάπτυξη περιφερειών

μάθησης και τοπικών κέντρων μάθησης μέσα από συνεργασίες

και συνέργειες)

Συντονίστρια: Λέττα Σωτηροπούλου

Παρουσίαση αποτελεσμάτων: ένα μέλος της Ο.Ε

 

17:00 -17:30      Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια

 

 

2η ημέρα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

 

Ολομέλεια

Συντονίστρια: Λέττα Σωτηροπούλου

Άτυπη Μάθηση Ενηλίκων

 

9:30-9:45              «Η άτυπη μάθηση στις Κυκλάδες: Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών», ΜΚΟ

“Citizens in Action”: Εκπρόσωπος της ΜΚΟ

9:45-10:00 «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το παράδειγμα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»:  Σταυρούλα Μαρίνου, Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. Κορθίου Άνδρου

Συζήτηση-Ερωτήσεις

 

Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως: Υπερβαίνοντας τα χωρικά εμπόδια

 

10.00-10.15         «Θερινά Σχολεία & Καινοτόμα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και

Εξειδίκευσης»: Ελένη Καραντζόλα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

10.15- 10:30        «Εθελοντική κοινότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Νότιο Αιγαίο – Επιμόρφωση

εκπαιδευτικών στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία»:  Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Συζήτηση-Ερωτήσεις

 

10:30 -11.00         Διάλειμμα

 

Εκπαίδευση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

 

11:00 -11:15         Παρουσίαση προγράμματος GRUNDTVIG ALMA-DC «Adult Learning for

MArginalised and Disadvantaged Citizens»: Ευγενία Παπαϊωάννου, Κ. Ε.Κ. Επίκεντρο Α.Ε.

 

11:15-11:30         Παρεμβάσεις από εμπειρογνώμονα των εταίρων του προγράμματος σχετικά με τους 5

άξονες προτεραιοτήτων της Ατζέντας στη Νησιωτική Χώρα, Φανή Βασιλοπούλου: Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΚΟ PRAKSIS

 

 

11:30-11:45

1. «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και

τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου, Γεράσιμος Ρεντίφης, Μέλη της Ομάδας Έργου ΙΝΕΔΙΒΙΜ

2. «Ελληνομάθεια»: Λέττα Σωτηροπούλου, Γ.Γ.Δ.Β.Μ,

12:00-13:00         Δουλειά σε Ομάδες εργασίας με κοινό θέμα: Προτάσεις και Συμπεράσματα για τους

Στόχους της Ατζέντας

 

13:00 -14:00        Ολομέλεια

Συντονίστρια: Άννα Μαυρουδή

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις ομάδες εργασίας. Κλείσιμο διημερίδας

 

14:00-15:00         Συνάντηση κυρίων εκπροσώπων για δημιουργία δικτύου