ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ

 

DIMOSSIFNOY ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών και ελέγχων, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ: Φ.131360/2881/22-11-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εντάχθηκε οριστικά στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου και ο Δήμος Σίφνου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου:

Για τους Δημότες:

Άμεση λήψη πιστοποιητικών.

Απλούστευση διαδικασιών (π.χ. μεταδημότευσης, λήψης πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών κλπ.).

Κατάργηση προσκόμισης σχετικών πιστοποιητικών.

Διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς, για την άμεση λήψη στοιχείων.

Για το Δήμο:

Σταδιακή κατάργηση χειρόγραφων βιβλίων.

Διευκόλυνση υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατάργηση της αποστολής των περιοδικών (ανά δίμηνο) αρχείων  για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.

Λήψη στοιχείων πλησιεστέρων συγγενών.

Διευκόλυνση υπαλλήλων στην ορθή καταχώρηση δεδομένων.

Διευκόλυνση στην αποστολή στοιχείων σε άλλους φορείς.

Για τη Δημόσια Διοίκηση:

Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε ορθά και ποιοτικά στοιχεία δημοτολογίου

Απλούστευση διαδικασιών λόγω κατάργησης πιστοποιητικών.

Ουσιαστικά δηλαδή με το έργο αυτό δίνεται υψηλή προτεραιότητα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της χώρας (e-goverment), την εξυπηρέτηση του πολίτη και την απλούστευση των διαδικασιών.