ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

 

KDBM«Σάρκα και οστά» παίρνει το πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης που εφαρμόζει στη Σαντορίνη, το  Εθνικό Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Δήμο Θήρας. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στη λειτουργία εικαστικού εργαστηρίου διάρκειας 50 ωρών που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΠΑΛ, σε ώρες που είναι βολικές για υπαλλήλους και επαγγελματίες.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

την έναρξη δυο (2) τμημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» διάρκειας 50ωρών

στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

 

 

Θα συγκροτηθούν δύο (2) τμήματα και τα μαθήματα θα γίνονται δύο (2) φορές την εβδομάδα από τις 16:00 έως τις 18:00.

 

Ως χώρος εκπαίδευσης έχει οριστεί το ΕΠΑΛ Θήρας (Πύργος).

 

Παρακαλούνται όσοι εκ των εκπαιδευομένων έχουν υποβάλλει αίτηση για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να επικοινωνήσουν με την κα Γιαννούση Θεοδώρα, αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286360162.

 

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται την Δευτέρα 25.11.2013 στις 16:00 στο ΕΠΑΛ Θήρας προκειμένου να δημιουργηθούν τα τμήματα και να ενημερωθούν για την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.