ΟΙΑ: ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ

ΟΙΑ ΑΜΜΟΥΔΙ ΔΡΟΜΟΣ«Ορθολογική διαχείριση ύδατος

Παρακαλούμε τους Δημότες και τους επιχειρηματίες της Οίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη κατανάλωση του νερού, η οποία τα τελευταία εικοσιτετράωρα εμφανίζει ραγδαία αύξηση.
Με τους ρυθμούς αυτούς το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας δεν προλαβαίνει να καλύψει την κατανάλωση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα πτώσης πίεσης στο δίκτυο ή ακόμα και πρόσκαιρες διακοπές υδροδότησης.
Είναι απόλυτα κατανοητή η ανάγκη για καθαρισμούς μετά τις καιρικές συνθήκες που είχαμε στο νησί μας τις τελευταίες μέρες. Οι όποιοι καθαρισμοί όμως θα πρέπει να γίνονται με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση νερού και όσοι μπορούν θα πρέπει να αποφευχθούν».