ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΡΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

 

Ξέμεινε κιόλας από στελέχη ο Δήμος;.

Ξέμεινε κιόλας από στελέχη ο Δήμος;.

Από την ανεξήγητη ατολμία του Δημάρχου (ή ίσως έλλειψη πρόθυμων στελεχών), χαρακτηρίστηκε η εκλογή των μελών για τις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Θήρας. Ως Πρόεδροι επιλέχθηκαν οι δυο Αντιδήμαρχοι, Μάρκος Καφούρος και Νίκος Καμπουράκης. Αυτό σημαίνει ότι θα ηγούνται σε επιτροπές στις οποίες θα έπρεπε κατά ένα τρόπο, να λογοδοτούν. Βέβαια υπάρχει το επιχείρημα πως έτσι υπάρχει μεγάλη επαφή με τη διοίκηση και την άσκηση της δημοτικής εξουσίας, αλλά μια μικρή διάκριση εξουσιών μάλλον δεν θα έβλαπτε. Διότι οι Αντιδήμαρχοι (είναι και οι τέσσερις στις επιτροπές!) θα μπορούσαν απλώς να εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Αλλά και στις θέσεις των μελών, υπάρχει «ανακύκλωση» στελεχών, καθώς κάποιοι είναι τακτικά μέλη στη μια και αναπληρωματικά στην άλλη. Λόγω απροθυμίας ή εξαιτίας της έλλειψης ικανών στελεχών;. Οι δημαρχιακές επιλογές λοιπόν ήταν πολύ βαρετές, όχι σε ότι αφορά στα πρόσωπα, αλλά σε σχέση με τη φιλοσοφία τους.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Καφούρος Μάρκος Πρόεδρος , Δαρζέντας Αργύρης, Μπελλώνια-Μενδρινού Ρούλα, Χλωρίδης Άρης, Βαμβακούρη Ιωάννα, Σιγάλας Αντώνης, και Χάλαρης Γιώργος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : Κυριαζής Γεώργιος , Καφιέρης Μηνάς, Νομικός Ευάγγελος, Δαρζέντας Χαράλαμπος, και Αργυρού Μαρία

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καμπουράκης Νίκος Πρόεδρος , Νομικός Ευάγγελος, Καφιέρης Μηνάς, Κυριαζής Γιώργος, Τζούρος Ελευθέριος, Μάΐνας Νίκος, και Κίτσου Σοφία.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Χλωρίδης Άρης Μπελλώνια-Μενδρινού Ρούλα, Δαρζέντας Αργύρης Δακορώνιας Μανώλης και Δρόσος Μάρκος.