Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΗ πορεία του ΕΣΠΑ και η μείωση της υπερδέσμευσης στο πρόγραμμα συζητήθηκε στην σύσκεψη που είχαν οι Περιφερειάρχες της χώρας με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και με τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ και ΠΔΕ κ. Γεώργιο Γιαννούση, τις Διαχειριστικές Αρχές ΕΣΠΑ και ΕΠΠΕΡΑΑ και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Στην σύσκεψη συμμετείχε ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρίδης και ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Αντώνης Βουτσίνος.
Σε ότι αφορά την πορεία του προγράμματος η Περιφέρεια μας είναι στην 1η θέση.
Σε ότι αφορά την μείωση της υπερδέσμευσης του προγράμματος, συμφωνήθηκε από τον κατάλογο να εξαιρεθεί η Ροδιακή Έπαυλη ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης του έργου εφόσον παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ.
Το ποσό που απαιτείται για την μείωση της υπερδέσμευσης του προγράμματος 10.000.000 € καλύπτεται από τα άλλα έργα.
Σε ότι αφορά το Περιβάλλον και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε τα έργα Περιβάλλοντος, υγρά και στερεά απόβλητα, να χρηματοδοτηθούν από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου, σε ένα αρχικό ποσό των 150.000.000 € που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ώριμων έργων. Η οριστικοποίηση των έργων θα γίνει στις επόμενες μέρες.
Ο κ. Μαχαιρίδης επανέφερε στον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνοπουλο και τον Γ.Γ. κ. Γιαννούση το αίτημα για ένταξη του έργου «Φράγμα Κρητηνίας» στο ειδικό πρόγραμμα Ν. Αιγαίου ΣΑΕΠ 767.