ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΗΡΑΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

ΤΟΠΙΑ (6)“Ο Σύλλογος Λογιστών Θήρας προκειμένου να ενημερώσει έγκυρα και ορθά τους φορολογούμενους και να αποσαφηνίσει συνεντεύξεις και δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με ανακριβείς αναφορές σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α και την δήλωση Ε9 που ενδεχομένως να προκαλέσουν σύγχυση, προβαίνει στην κατωτέρω διευκρινιστική ανακοίνωση.

 

Υπάρχει μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν ακίνητα και τα ιδιοχρησιμοποιούν για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Επίσης, εφαρμόζεται έκπτωση στα ημιτελή κενά κτίρια (μη ηλεκτροδοτούμενα ή με παροχή εργοταξιακού ρεύματος), στα αποπερατωμένα κενά, στα οποία όμως είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση για ολόκληρο το έτος 2013 και η αντίστοιχη πιθανή έκπτωση στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει μόνο στα ειδικά κτίρια όπως είναι τα ξενοδοχεία που ιδιοχρησιμοποιούν και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Σύλλογος Λογιστών Θήρας, όπως και σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι η ορθή σύνταξη της δήλωσης Ε9 δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των λογιστών, αφού χρειάζονται οι υπεύθυνες υποδείξεις από συμβολαιογράφους και μηχανικούς, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες επιβολές φόρων”.