ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΣΥΖΗΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Υποτίθεται ότι θα ήταν ένα ονειρεμένο, πράσινο σχολείο.

Υποτίθεται ότι θα ήταν ένα ονειρεμένο, πράσινο σχολείο.

  Το φλέγον για τη Σαντορίνη, ζήτημα της αποπεράτωση του Γυμνασίου Μεσαριάς, είναι μεταξύ των 18 θεμάτων που θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την προσεχή Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:30. Η συζήτηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη από τα γραφεία της περιφέρειας στη Σύρο και τη Ρόδο και το 11ο θέμα, έχει τίτλο «Έγκριση παράτασης του χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Γυμνασίου Μεσαριάς νήσου Θήρας». Από τη διατύπωση και μόνο, γεννάται προβληματισμός, καθώς οι παρατάσεις αποτελούν κοινό τόπο για το πολύπαθο έργο, ενώ σε πρόσφατες δηώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος, είχε αφήσει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο, έκπτωσης του αναδόχου-εργολάβου. Γεγονός είναι πάντως πως το έργο δεν θα προλάβει ούτε τη νέα σχολική χρονιά. Εκτός κι αν γίνει κάποιο θαύμα!.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

2. Έγκριση 5ου πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: “Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου”

3. Έγκριση πρακτικού με διαδικασία διαπραγμάτευσης της προμήθειας “Προμήθεια ειδών εργαστηρίου των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Π.Ν.Α.”

4. Έγκριση διακήρυξης με τροποποίηση όρων (τεχνικών προδιαγραφών) της προμήθειας: “Προμήθεια υπολογιστών (Επιτραπέζιων και Φορητών) –μηχανών γραφείου, συσκευών ήχου–εικόνας και διαδραστικών πινάκων των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Π.Ν.Α.”

5. Έγκριση δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: “Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου και Άρση Επικινδυνότητας Ν. Τήλου”

6. Έγκριση 3ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του έργου: “Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης και μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης στην νήσο Χάλκη”

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικού για την “Προμήθεια εξοπλισμού ειδών γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής”

8. Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου “Κατασκευή συνοδών έργων” της πράξης “Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου και κατασκευή συνοδών έργων” με κωδικό ΟΠΣ 374383.

9. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο ν. Καρπάθου”

10. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου και αντιπλημμυρική προστασία ν. Κάσου”

11.Έγκριση παράτασης του χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς ν. Θήρας”

12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: “Αποπεράτωση Μουσείου Νεότερης Ιστορίας Δωδεκανήσου”

13. Ανάθεση Δικαστικών Υποθέσεων

14. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων

15. Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

16. Έγκριση Δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

17. Έγκριση Δράσεων Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

18. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων