ΓΕΜΑΤΟ ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

σεντουκι Συνεχίζει να είναι γεμάτο το σεντούκι του Δήμου Θήρας, καθώς από την ανάλυση διαθεσίμων που εξέδωσε το Γραφείο του Δημάρχου, στα ταμεία υπάρχουν 4.631.692,74 €. Σημειώνεται ότι αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο ποσό, υπάρχει στο Τμαείο του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, το οποίο είναι στη διάθεση του Δήμου για τη δημιουργία έργων υποδομής και κοινωνικής μέριμνας.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/1/2014
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 23.773,82 €
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ . 1 95.517,47 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 1 (Βασικός) 832.151,74 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 2 (Κρατήσεις) 45.004,76 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 3 (Ε.Α.Π.) 52.942,80 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ) 2.465.577,98 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: (Ειδ. Επιχ/σεις, ΣΑΤΑ, τκλ) 1.113.367,20 €
Α.Τ.Ε. (ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ) 557,01 €
ALPHA BANK (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ) 2.799,96 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.631.692,74 €