ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ

FOTO DIAGONISMOSΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ

  Η Παράταξη, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ, στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου και της συνδρομής της στη δραστηριότητα του Συλλόγου και στην προαγωγή του Πολιτισμού και της Φωτογραφικής Τέχνης, αποφάσισε  να διοργανώσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2013 από 01/07/13 έως 30/09/13 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες  φωτογράφους Ελλάδας και εξωτερικού.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά για κάθε κατηγορία συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής.

Διαστάσεις:

Μικρή πλευρά  20 εκ. η μεγάλη πλευρά από 20 – 30 εκ.

Ανάλυση 300 dpi σε μορφή jpg  (ρύθμιση ποιότητας μεσαία #7).Να μην υπερβαίνει το 1 MB μέγεθος αρχείου.

Μορφή περιγραφής αρχείου:

MP(κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός)_(τίτλος έργου) π.χ.

MP_papadopoulos_01_antanaklaseis,   κλπ. για την ασπρόμαυρη

CP_papadopoulos_01_thalassografies, κλπ. για την έγχρωμη

EP_papadopoulos_01_thalassografies, κλπ. για τo ειδικό θέμα

Τα αρχεία πρέπει να παραδοθούν:

 Σε CD ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς  στη διεύθυνση: ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΗΡΑΣ Τ.Κ. 84700 ΤΗΛ.:6937166895  και μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει το απόκομμα κατάθεσης των χρημάτων με κωδικό Ε 0039 & το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου, στο λογαριασμό: ALPHA BANK 144 00 2001 000011 ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 116/296076-12. Επίσης πρέπει να υπάρχει και το δελτίο συμμετοχής. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ενημερώνει για την κατάθεσή του τηλεφωνικά τον Σύλλογο στο 2310-250160 & 2310-270308 (09:00-17:00) προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό δωρεάς.

6.  Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες.

     Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

 7. Υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας είναι η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Γυθείου 12 Αθήνα 115 23  Τηλφ. – Φαξ : 210-82.28.131 www.efe.com.gr Email : info@efe.com.gr Για θέματα FIAP : fiap@efe.com.gr , η οποία συνέταξε την προκήρυξη του διαγωνισμού και συμμετέχει με δυο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της στην κριτική επιτροπή.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα   διακριθούν θα προβληθούν στον χώρο της  ΥΦΕΝ το Σάββατο 12/10/2013.

8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή, κ.λ.π.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

 Η παράταξη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΕΝΟTΗΤΑ-ΑΛΛΑΓΗ  διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές με  οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD-DVD, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη παράταξη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΕΝΟTΗΤΑ-ΑΛΛΑΓΗ . H παράταξη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΕΝΟTΗΤΑ-ΑΛΛΑΓΗ υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

9. Για οποιαδήποτε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια με αναφορά στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωση και προγενέστερη έγκριση από τον Σύλλογο.

10. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της δωρεάς θα καταβληθεί καθαρό στον ΣΥΛΛΟΓΟ, χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση ή επιβάρυνση.

Μετά τις 31-09-2013, οποιοδήποτε ποσό κατατεθεί στους λογαριασμούς του ΣΥΛΛΟΓΟΥ με οποιονδήποτε τρόπο με την αιτιολογία Φωτογραφικός Διαγωνισμός για το Χαμόγελο  θα θεωρείται ότι προσφέρεται για την οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου και δεν δύναται να επιστραφεί. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των συμμετοχών ούτε θα επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου.

10. Η κριτική επιτροπή είναι πενταμελής:

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΦΕ

ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς  στη διεύθυνση: ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΗΡΑΣ Τ.Κ. 84700 ΤΗΛ.:6937166895

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής

 Ανά κατηγορία

 5 €

 Όλες τις κατηγορίες

 12 €

Το  δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται στον  λογαριασμό:

ALPHA BANK – 144 00 2001 000011

ΙΒΑΝ: GR46 0140 1440 1440 0200 1000 011 – SWIFT: CRBAGRAAXXX

ή

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – 116/296076-12

ΙΒΑΝ: GR81 0110 1160 0000 1162 9607 612 – SWIFT: ETHNGRAA

Δικαιούχος: ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

σημειώνοντας τον κωδικό Ε 0039 & το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ενημερώνει για την κατάθεσή του τηλεφωνικά τον Σύλλογο στο 2310-250160 & 2310-270308 (09:00-17:00) προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό δωρεάς.