ΕΒΑΛΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

O Ναύαρχος ε.α Παρασκευάς Σαλίβερος,  Πρόεδρος της μικρότερης Δημοτικής Κοινότητας του νησιού. Της Έξω Γωνιάς.

O Ναύαρχος ε.α Παρασκευάς Σαλίβερος, Πρόεδρος της μικρότερης Δημοτικής Κοινότητας του νησιού. Της Έξω Γωνιάς.

“ΘΕΜΑ 1ο Ονομασία πλατείας Ευαγγελίας Πρέκα – Ζώρζου.
Ο Πρόεδρος, αφού κήρυξε την έναρξη συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τους παρόντες ότι ρωτήθηκε αν επιτρέπεται να αναρτηθεί υπάρχουσα από το παρελθόν πινακίδα για την παραχώρηση ιδιωτικού χώρου από την Ευαγγελία Ζώρζου – Πρέκα.
Κατά την εισήγηση, για λόγους συμβολικούς, ο Πρόεδρος προτείνει ως πρώτο κατά σειρά το θέμα αυτό, προκειμένου να γίνει σε όλους αντιληπτό ότι τιμούμε κάθε δωρητή προς το Δήμο και όλως ιδιαιτέρως αυτούς που δεν έχουν ιδιαίτερη οικονομική επιφάνεια και μάλιστα τους πολύτεκνους. Η δωρήτρια, αν και είχε δέκα παιδιά, και η οικογένειά της ως μόνο οικονομικό πόρο είχε τη σύνταξη του συζύγου της και τέως Γυμνασιάρχου Θήρας Ιωάννου Ζώρζου, πριν 25 περίπου χρόνια παρεχώρησε από το εντός σχεδίου χωράφι της στο μέσον του χωριού περίπου διακόσια τετραγωνικά μέτρα για να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα των κατοίκων καθώς και των επισκεπτών. Η έκταση αυτή έκτοτε έχει οριοθετηθεί με μαντρότοιχο και εξυπηρετεί τον εν λόγω σκοπό. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της στάθμευσης απασχολούσε επί πολλά χρόνια τους κατοίκους της περιοχής. Η πρόταση αυτή, για την ονομασία της πλατείας «πλατεία Ευαγγελίας Πρέκα – Ζώρζου», είχε γίνει ομόφωνα αποδεκτή και κατά τη γενική συνέλευση των κατοίκων του χωριού την 31-8-2014.
Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να ζητηθεί από το Δήμο η τήρηση της διαδικασίας που απαιτείται για την κατά την ως άνω πρόταση ονομασία της πλατείας.

ΘΕΜΑ 2ο Ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου και των παρισταμένων επί των εξής πρωτοβουλιών του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο για τις ακόλουθα έγγραφα τα οποία απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες:
Α. Αριθ. 1/2-9-2014 έγγραφο προς το Δήμο και αριθ. 7/15-9-2014 προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου “Θερινά δρομολόγια ΚΤΕΛ”.
Β. Αριθ. 2/3-9-2014 έγγραφο προς τη Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου “Αξιοποίηση παραλίας παλιού εργοστασίου «ΑΒΙΣ»”.
Γ. Αριθ. 4/9-9-2014 προς το Δήμο “Σήμανση και σηματοδότηση οδικού δικτύου”.
Δ. Αριθ. 5/9-9-2014 προς το Δήμο “Επιδιόρθωση ζημιών εξοπλισμού χώρων «παιδικής χαράς»”.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά την ανάγνωση των ως άνω εγγράφων, υιοθετεί ομόφωνα τις ως άνω πρωτοβουλίες.
Ο Πρόεδρος εξάλλου ενημέρωσε τους παριστάμενους ότι την 5-9-2014 και ώρα 1000, συνοδευόμενος από το σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ρούσσο, επισκέφθηκαν την κα Βράντζα Χρύσα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία υποσχέθηκε ότι μέχρι την 15-10-2014 θα έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και θα είναι δυνατός ο σχηματισμός φακέλλου για έκδοση οικοδομικής άδειας για το αναψυκτήριο (τουριστικό περίπτερο) στη θέση της δημοτικής δεξαμενής του αγίου Χαραλάμπους.

ΘΕΜΑ 3ο Ρυμοτομικό οικισμού Έξω Γωνιάς.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε:
Είναι ανάγκη να γίνει ρυμοτομικό του χωριού, κατ αναλογία και όπως γίνεται για τον οικισμό στο Καμάρι, ώστε έξω από το ιστορικό κέντρο να μπορεί κάποιος να κτίσει σύγχρονη κατασκευή και μέσα στο ιστορικό κέντρο του οικισμού να γίνονται μόνο αναστηλώσεις και συγκεκριμένες χρήσεις γης, εξασφαλίζοντας το παραδοσιακό χρώμα του χωριού μας.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξης και επέκτασης του οικισμού της Έξω Γωνιάς.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και διαμορφώθηκε σχέδιο εγγράφου προς το Δήμο.
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή του εν λόγω εγγράφου.

ΘΕΜΑ 4ο Καλή λειτουργία μονάδας «βιολογικού καθαρισμού» στην παραθαλάσσια περιοχή της Έξω Γωνιάς.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα αυτό λέγοντας ότι από την πρώτη ημέρα που δήλωσε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές δέχεται παράπονα για μη ικανοποιητική λειτουργία της μονάδας «βιολογικού καθαρισμού» στην παραθαλάσσια περιοχή της Έξω Γωνιάς. Επισήμανε προς τούτο ότι η επιλογή της παραλίας της Έξω Γωνιάς για την εγκατάσταση του εργοστασίου αυτού δεν ήταν κατά τη γνώμη του ορθή αφού είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο ξενοδοχεία να μην κτίζονται στην παραλία της Έξω Γωνιάς αλλά ούτε καν εξοχικές κατοικίες. Η επιλογή αυτή επιβάρυνε το χωριό, εξυπηρετώντας τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που έρχονται από άλλα χωριά, ενώ η Έξω Γωνιά δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο.
Το Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει από τη ΔΕΥΑΘ:
– ακριβές αντίγραφο από την έκθεση αυτοψίας που είχε παραγγείλει σύμφωνα με το 1099/1-10-2012 έγγραφό της καθώς και κάθε νεότερης αυτοψίας.
– από την επόμενη θερινή περίοδο να μας γνωστοποιεί κάθε παράνομη σύνδεση που ενδεχόμενα ήθελε διαπιστώσει.
– να μας γνωστοποιήσει αν έχει προχωρήσει στην ανασύνταξη του τεύχους οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή λειτουργία της μονάδας και την αναλυτική αξιολόγηση του υπάρχοντος εξοπλισμού ώστε να εφαρμοστούν τρόποι βελτίωσης της απόδοσης και της αξιοπιστίας σύμφωνα με την αριθ. 2/2012 απόφαση του πρακτικού 1/2012 του Τοπικού Συμβουλίου.
– να μεριμνά για την χωρίς καθυστέρηση απομάκρυνση από την περιοχή μας της λάσπης και των ιζημάτων από την οποιαδήποτε επεξεργασία της μονάδας.
– να διενεργεί τουλάχιστον κάθε 1η Ιουνίου, 1η Ιουλίου και 1η Αυγούστου χημική ανάλυση του θαλασσινού νερού στη θέση εκβολής από τις εγκαταστάσεις της και να μας ενημερώνει για τα αποτελέσματα.
– να προχωρήσει στη τσιμεντόστρωση του υπολοίπου του δρόμου από την εκκλησία του Χριστού με κατεύθυνση προς τη θάλασσα μέχρι τη συμβολή του δρόμου αυτού με τον παράλληλο προς αυτόν δρόμο από τη στάση της Έξω Γωνιάς (στον επαρχιακό δρόμο Φηρών – Καμαρίου) για την προστασία του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των τεσσάρων Κοινοτήτων που έχει εγκατασταθεί και ήδη λειτουργεί. Σημειώνεται ότι μέχρις ενός σημείου ο δρόμος αυτός έχει τσιμεντωθεί αφού προηγουμένως η ΔΕΥΑΘ με προχειρότητα είχε εγκαταστήσει τον εν λόγω αγωγό γκρεμίζοντας τους τοίχους των ιδιοκτησιών και τα όμβρια ύδατα πλημμύριζαν τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
– να ολοκληρώσει το δίκτυο αποχέτευσης στο χωριό μας ώστε να είναι δυνατή η άμεση ικανοποίηση των αιτήσεων των κατοίκων μας για σύνδεση με αυτό και συγκεκριμένα:
α. από τη συμβολή του εσωτερικού δρόμου προς τον Άγιο Χαράλαμπο μετά το πρώην οινοποιείο Αντώνη Σαλίβερου με το δρόμο προς τον άγιο Πολύκαρπο καθώς και στα οικήματα (θόλοι) της περιοχής.
β. πίσω από το πτωχοκομείο έως την νότια πλευρά του πρώην οικήματος του γιατρού Νικολή και εκείθεν έως το δίκτυο που υπάρχει στην περιοχή του art space. και
γ. από την εκκλησία του αγίου Χαραλάμπους έως τα κτίρια Γεωργίου Ρούσσου σύμφωνα με την κατεύθυνση του επαρχιακού δρόμου.
– τέλος, να επιδιορθώσει τη βλάβη που προκλήθηκε στο τετράγωνο με βότσαλα θαλάσσης στο δρόμο έξω από το σπίτι του τέως Γυμνασιάρχου Ζώρζου Ιωάννου κατά την εγκατάσταση αγωγού αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 5 Κατασκευή μονάδας και δικτύου αφαλάτωσης
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το συμβούλιο ότι κατά τις σχετικές πληροφορίες έχουν προχωρήσει οι προεργασίες για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην παραλιακή περιοχή του χωριού μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί από την ΔΕΥΑΘ να:
α. προγραμματίσει όπως οι λήψεις νερού της μονάδας γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τη θάλασσα ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας.
β. εξασφαλίσει ακίνδυνη για το χωριό μας διαχείριση του αλατιού με επιστροφή αυτού κατ ευθείαν στη θάλασσα.
γ. μην προγραμματίσει τη χρησιμοποίηση, επισκευή, ή οποιαδήποτε επέμβαση στις δεξαμενές νερού που είναι στη δυτική πλευρά του χωριού, πάνω από την εκκλησία του αγίου Χαραλάμπους, χωρίς να ληφθεί προηγουμένως η γνώμη της τοπικής Κοινότητας. και
δ. αντικαταστήσει τις σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης στο χωριό μας λόγω σκωρίασής του εξ αιτίας της παλαιότητάς του. Σημειώνεται προς τούτο ότι σε περίπτωση λειτουργίας του εργοστασίου αφαλάτωσης το υπάρχον δίκτυο δεν είναι χρησιμοποιήσιμο.
ε. ανεξάρτητα από τα παραπάνω, να ρυθμιστεί άμεσα η πίεση του νερού στο υπάρχον δίκτυο επειδή λόγω της μεγάλης κλήσεως δημιουργούνται μεγάλες πιέσεις με συνέπεια να καταστρέφονται υδραυλικές εγκαταστάσεις των χρηστών.

ΘΕΜΑ 6ο Αξιοποίηση Κοινοτικών Ξενώνων Έξω Γωνιάς.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε:
Έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από τη δωρεά των κοινοτικών ξενώνων προς την τέως Κοινότητα Έξω Γωνιάς. Η δωρεά αυτή ουδέποτε αξιοποιήθηκε ενώ μέχρι τώρα επιβάρυνε σημαντικά τα οικονομικά της Κοινότητάς μας με τις γενόμενες επισκευές και επιδιορθώσεις. Τα οικήματα σήμερα είναι σε σχεδόν καλή κατάσταση αλλά απομένει η εσωτερική καλωδίωση και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και ο εξοπλισμός τους. Όσο παραμένει αναξιοποίητο το οίκημα των ξενώνων, αυτό φθείρεται και απαιτεί νέες δαπάνες προς επιδιόρθωση ενώ αντί να προάγει την πολιτιστική κατάσταση του χωριού μας, η θέα και μόνο αυτών ως κλειστών και αναξιοποίητων, προκαλεί θλίψη και απογοήτευση.
Το προηγούμενο τοπικό συμβούλιο είχε αποφασίσει όπως το οίκημα αυτό εκμισθωθεί με το σκεπτικό ότι τα έσοδα της εκμίσθωσης θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση έργων στο χωριό μας ενισχύοντας επιπροσθέτως τους λοιπούς πόρους της τοπικής Κοινότητας.
Προτείνω να εξετασθεί από το Δήμο και η περίπτωση εναλλακτικής αξιοποίησης του οικήματος αυτού ως ακολούθως:
– Το σύνολο σχεδόν των διαμερισμάτων των ξενώνων να διατίθενται από το Δήμο σε γιατρούς που προσφέρουν δημόσια υπηρεσία στο νησί μας και υπηρετούν σε κρατικά ή κοινοτικά νοσοκομεία και ιατρεία προκειμένου να είναι ελκυστική η παραμονή τους στη Σαντορίνη. Μόνη υποχρέωση των γιατρών θα είναι η άπαξ της εβδομάδας δωρεάν εξέταση και συνταγογράφηση στους κατοίκους του χωριού μας και δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους τροφίμους του πτωχοκομείου μας.
– Δύο από τα διαθέσιμα διαμερίσματα θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν προσωρινά ως γραφείο και αποθήκη της Τοπικής Κοινότητας.
– Αν παραμένουν κενά διαμερίσματα, αυτά, με πρωτοβουλία του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, θα είναι δυνατό να διατίθενται για ολιγοήμερη παραμονή επισήμων ή άλλων ατόμων που προσδοκάται ότι θα προβάλλουν το νησί μας.
– Η μέριμνα και τα έξοδα συνδέσεων, εξοπλισμού και λειτουργίας καθώς και η όλη φροντίδα και επιμελητεία κατά την εναλλακτική αυτή αξιοποίηση θα πρέπει να αναληφθούν από το Δήμο αφού η Τοπική Κοινότητα δεν έχει τέτοια δυνατότητα.
Το Συμβούλιο, μετά διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή του πρακτικού αυτού προς τον κ. Δήμαρχο Θήρας προκειμένου να εξετάσει περαιτέρω το θέμα και να προχωρήσει χωρίς αναβολή στην αξιοποίηση του οικήματος αυτού, ενημερώνοντάς μας σχετικά.

ΘΕΜΑ 7ο Χτίσιμο τοίχων που έχουν γκρεμιστεί.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα τόνισε τη νομική και ηθική υποχρέωση των ιδιοκτητών να επιδιορθώνουν τους τοίχους των ιδιοκτησιών τους.
Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα στο εν λόγω θέμα γνωστοποιώντας ότι όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν χωρίς αναβολή να χτίζουν τους τοίχους που γκρεμίζονται. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται προφορικά οι ιδιοκτήτες, αν αυτοί είναι γνωστοί, αμέσως εγγράφως και ακολούθως θα προτείνουμε να ενεργεί κατά το νόμο ο Δήμος.

ΘΕΜΑ 8ο Προκαταρκτικές έρευνες θεμάτων
Ο Πρόεδρος προτείνει για πρακτικούς λόγους να ερευνήσουν οι Τοπικοί Σύμβουλοι επί της αρχής και να ενημερώσουν το Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση για τα ακόλουθα θέματα:
α. Σύμβουλος κ. Ρούσσος Γεώργιος: Κατασκευή μόνιμα ή μη στεγασμένου χώρου στη στάση της Έξω Γωνιάς επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών-Καμαρίου για να μην εκτίθενται οι επιβάτες ΚΤΕΛ και ιδιαίτερα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (τι έγινε ο χώρος όπου προυπήρχε οίκημα, για ποιο λόγο, πότε και ποιος το γκρέμισε, υπάρχει άλλη κατάλληλη θέση, προκρίνεται να κτιστεί κάποιος θάλαμος ή να τοποθετηθεί στέγαστρο, υπάρχει κάποια αντίρρηση?)
Το ίδιο ισχύει για τη στροφή στον Ελεήμονα.
β. Σύμβουλος κ. Ρούσσος Παναγιώτης: κατασκευή δρόμου πρόσβασης από τη δεξαμενή του Χριστού προς το πτωχοκομείο και στη νότια πλευρά του χωριού (από το δρόμο του παλαιού χωριού της Μέσα Γωνιάς) μέχρι το τέως κατάστημα ΡΗΓΑ, καθώς και από πλατεία αγίου Χαραλάμπους έως τον άγιο Βλάση (τι οδικό δίκτυο υπάρχει σήμερα, τι πρέπει να γίνει, πόση έκταση απαιτείται να διατεθεί από παρακείμενες ιδιοκτησίες και αν προσφέρονται προς τούτο οι ιδιοκτήτες, λεπτομερής αιτιολόγηση των έργων, πρόχειρη εκτίμηση του κόστους, ενδεχόμενο πρόκλησης συναφών προβλημάτων από την εκτέλεση του έργου π.χ. ροής όμβριων υδάτων, βαθμός χρησιμότητας του έργου κ.λπ?).
γ. Σύμβουλος κ. Ρούσσος Γεώργιος: Καταγραφή των γκρεμισμένων τοίχων (σημείο στο οποίο βρίσκονται, συνέπειες, υπεύθυνος για την επιδιόρθωση και πρόχειρη περιγραφή του έργου που απαιτείται).
Αποδεχθέντες οι σύμβουλοι τα ως άνω, αναμένεται η ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρίαση αυτού.

ΘΕΜΑ 9ο Εγκατάσταση στύλων δημοτικού φωτισμού
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρόντες ότι, όπως τον ενημέρωσε ο υπεύθυνος του Δήμου κ. Σιγάλας Νικόλαος, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την εγκατάσταση στύλων δημοτικού φωτισμού στις ακόλουθες θέσεις:
α. στο δρόμο της οικίας Μάρκου Ζώρζου στη στάση Έξω Γωνιάς μία θέση.
β. στο χώρο της «παιδική χαράς» σαμαρίνας μία θέση.
γ. στο χώρο στάθμευσης οχημάτων πλησίον της εκκλησίας Προφήτη Ηλία δύο θέσεις.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τους συμβούλους να διατυπώσουν προτάσεις για μελλοντικό προγραμματισμό και οι σύμβουλοι δήλωσαν ότι θα ανταποκριθούν σχετικά.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Άννα Θεολόγου, υπάλληλος του Δήμου Θήρας, για την τήρηση του πρακτικού.