ΕΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2013: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

YEARofGASTRONOMY

  Ο Δήμος Θήρας με την πολύτιμη συνεργασία του Συλλόγου Εστιατόρων Σαντορίνης διαμόρφωσε και έχει ήδη ανακοινώσει στις επιχειρήσεις Εστίασης προτάσεις για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία “2013 ‘Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη”. Οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους τύπους επιχειρήσεων εστίασης.

Με τη θερμή υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, τους όρους συμμετοχής των επιχειρήσεων εστίασης ακολουθούν και οι ανάλογες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

Μέσα από το δικτυακό τόπο του Δήμου, http://santorini2013.gr, προβάλλονται επιχειρήσεις του κλάδου που συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχία του εγχειρήματος.  Ο κατάλογος, http://santorini2013.gr/food_wine/restaurants, ενημερώνεται τακτικά για νέες συμμετοχές.

Επίσης σε συνεργασία με τους οινοποιούς της Σαντορίνης και με στόχο τη βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων τους στους χώρους κατανάλωσης, αναλάβαμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου όλων των οίνων των οινοποιείων της Σαντορίνης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τις πληροφορίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση, τον τύπο και την ονομασία των οίνων και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία των καταλόγων οίνου των επιχειρήσεων εστίασης στο εξής.

Στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας, http://santorini2013.gr, και στους αντίστοιχους συνδέσμους έχουν αναρτηθεί:

Οι όροι συμμετοχής των επιχειρήσεων εστίασης:

http://santorini2013.gr/wp-content/uploads/2013/06/OROI_SYMMETOXHS_ESTIASH.pdf

Το υπόδειγμα αίτησης για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων εστίασης:

http://santorini2013.gr/wp-content/uploads/2013/06/AITHSH_ESTIASH.pdf

Ο ενιαίος κατάλογος  των οίνων των οινοποιείων της Σαντορίνης:

http://santorini2013.gr/wp-content/uploads/2013/06/Wines_of_santorini_wineries.pdf