ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

dimotikosymvoulio2014Ο ορισμός προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, είναι τα κυρίαρχα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας που συνέρχεται τηνΠαρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:00΄. Για μια ακόμα φορά πάντως, συνωστίζονται πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη (37 τον αριθμό) και με δεδομένες τις κακές συνήθειες του παρελθόντος η συνεδρίαση, αναμένεται να έχει μαραθώνια διάρκεια.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» ΤΟΥ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ »-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

6 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

9 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΡΘΡΟ 70 παρ.1 του Ν.3852/2010). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

10 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΗΡΩΝ»-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

13 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ : • ΝΙΚΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. • ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. • Α. ΡΟΥΣΣΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

14 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ #1.712,61# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ –ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #4.812,08# €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

16 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ : • ΜΟΣΧΟΒΗ ΕΛΕΒΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. • ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΙΓΝΟΣ ΕΠΕ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ –ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

17 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΚΟΚ-ΤΑΠ). ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 72/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ». (ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

19 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ Ή ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΤΡΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 κ.εκ. ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ.

21 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

22 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

24 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΘΗΡΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

25 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

26 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

27 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΦΟΠ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

28 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»- ΚΑΙ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ. .

29 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ marketing ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (DMO). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013. ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

31 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013. ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

32 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

33 ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ). ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

34 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ-ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ Δ.Δ. ΦΗΡΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΓΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

35 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #15.000# €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

36 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

37 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.