ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ

ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

H η φωτογραφία, είναι από ανάρτηση του κ. Κώστα Δαρζέντα στο Facebook