ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΜΑΚΕΤΑ1

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Διονύσιο Μεσσάρη και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  που είναι ο θεσμικός φορέας για την επιμόρφωση των υπαλλήλων και στελεχών του δημοσίου τομέα, εκπροσωπούμενο από την Αν. Γενική Γραμματέα κ. Φανή Κομσέλη, εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για την υλοποίηση σειράς επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν κυρίως θέματα Διοίκησης, Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Διαχείρισης Κρίσεων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ομαδικής εργασίας, Λήψης αποφάσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λπ.

Τα πρώτα επιμορφωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στη Ρόδο με τίτλους:

” Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα”, που απευθύνεται  σε στελέχη της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης και θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 25 έως 27/09/2013.

“Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων”, που απευθύνεται σε Διευθυντές σχολικών μονάδων διαφόρων βαθμίδων και τύπων με προτεραιότητα στις πολυπληθέστερες από αυτές. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 30/09 έως 11/10//2013.

“Επιμόρφωση σε θέματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης” που απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους  και θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 4/10 έως 16/12/2013.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι υψηλού επιπέδου, πιστοποιημένα και υλοποιούνται, κατά το δυνατό, σε χρόνο που επιτρέπει στα στελέχη να ανταποκρίνονται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να αποκτήσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης  τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για:

τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που συντονίζουν

το σχεδιασμό του έργου τους για την επίτευξη της ζητούμενης ποιότητας και αποτελεσματικότητας στα καθήκοντα που έχουν αναλάβει και

τη συνεργασία με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και τις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.