ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ

 

epimelhthrio«Με μια σειρά επιστολών μας, αλλά και κατά την επικοινωνία που είχαμε μαζί σας, τόσο ο υπογράφων, όσο και ο α’ αντιπρόεδρος και ο διευθυντής του Επιμελητηρίου, είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία είχε το σημαντικότερο πρόβλημα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, με τις υψηλότερες βάσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες και τα χαμηλότερα ποσοστά επιλέξιμων επιχειρήσεων, λόγω του πολύ χαμηλού προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό είχαμε ζητήσει των υπερδέσμευση πόρων και την αύξηση της δημόσιας δαπάνης, προκειμένου να επιτευχθεί μια δικαιότερη και ισότιμη αντιμετώπιση των επιχειρήσεων της  περιοχής μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες.

 

Θα θέλαμε με την παρούσα να μεταφέρουμε την ικανοποίηση των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα, για τη σημαντική αύξηση της δημόσιας δαπάνης που θα διατεθεί για τα δυνητικώς εντασσόμενα σχέδια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης. Η απόφαση αυτή δίνει ανάσα στην περιφέρειά μας και συμβάλλει σημαντικά στην αποκατάσταση ή έστω στην άμβλυνση της εντύπωσης ότι η περιοχή μας δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, αλλά αδικείται διαχρονικά από οριζόντιες πολιτικές, είτε άνισης κατανομής των προϋπολογισμών, είτε συνολικής της εξαίρεσης από προγράμματα.

 

Με βάση την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων αξιολόγησης της δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίηση μας σχετικά με τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται.

 

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εγκρίνεται η χρηματοδότηση 202 επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 31.781.424,36 € και δημόσια δαπάνη 15.423.030,72 €. Επιπλέον, με την απόφαση παρέχεται η δυνατότητας ενίσχυσης και των έργων τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι

 

 

επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, δηλαδή οι δυνητικά εντασσόμενες, ανέρχονται σε 1.005 με συνολικό προϋπολογισμό 170.447.538,37 € και δημόσια δαπάνη 82.152.342,85 €.

 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις, η δημόσια δαπάνη δύναται να ανέλθει για την περιφέρειά μας σε 97,5 εκ. €

 

Με δεδομένα α) τον διατιθέμενο Π/Υ δημόσιας δαπάνης ο οποίος, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεν υπερέβαινε αρχικώς τα 15 εκ. € και β) την αθρόα συμμετοχή επιχειρήσεων όλων των κλάδων, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε τόσο για την επικοινωνία που είχαμε το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι και να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις των Κυκλάδων, όσο και για το αποτέλεσμα, εκ του οποίου δύναται να ικανοποιηθεί η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων.

 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των δυνητικά ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων και ειδικότερα επί της δεύτερης εναλλακτικής προϋπόθεσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι υπάρχουν – όπως είναι γνωστό –  σημαντικές δυσκολίες στην πρόσβαση χρηματοδότησης και εάν δεν υπάρξει η δυνατότητα αλλά και η διάθεση από τα πιστωτικά ιδρύματα να διαδραματίσουν το ρόλο τους, τελικώς σημαντικός αριθμός εκ των δυνητικά εντασσόμενων σχεδίων, δεν θα προχωρήσουν. Συνεπώς, απομένουσας της πρώτης εναλλακτικής προϋπόθεσης, θα προχωρήσουν μόνο τα σχέδια των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια. Αυτή η διαπίστωση, δημιουργεί την ανάγκη άσκησης πίεσης προς το τραπεζικό σύστημα να αναλάβει το ρόλο του στην υλοποίηση του προγράμματος, κάτι που σχετίζεται άμεσα με την προοπτική επανεκκίνησης της αγοράς και την αναθέρμανση της ίδιας της εθνικής οικονομίας.

 

Ευελπιστούμε, η ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων να συμβάλλει προς τον επιδιωκόμενο στόχο.