ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ 201 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

espa01«Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι :
Ι. Εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η Απόφαση με Α.Π.: 7564/4320/Α2 και με Ημερομηνία: 30-06-2014 για την ΠΝΑ, σύμφωνα με την οποία υπάγονται «Οριστικά» στο Πρόγραμμα ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, διακόσια δέκα (210) Επενδυτικά Σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 35.718.682,72€ και δημόσια δαπάνη 17.296.813,52€, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο, στην Απόφαση, Πίνακα Ι.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015.
Η παραπάνω Απόφαση, αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Αναπτυξιακός Προγραμματισμός:
http://www.notioaigaio.gr/ckfinder/userfiles/files/2014_06_30_ΜΜΕ_ΝΟΤΙΟ_ΑΙΓΑΙΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΟΡΩΝ_30_10_2013_ΑΠΟΦ_ΕΝΤΑΞΗΣ%20(3).pdf

ΙΙ. Εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η Απόφαση με Α.Π.: 7541/4207/Α2 και με Ημερομηνία: 30-06-2014 για την ΠΝΑ, σύμφωνα την οποία υπάγονται «Υπό Όρους» (μετά την εξέταση Αιτημάτων Θεραπείας) & δίδεται νέα προθεσμία εκπλήρωσης των Όρων, στις 30/10/2014, στο Πρόγραμμα ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εξήντα επτά (67) Επενδυτικά Σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 18.911.258,00€ και δημόσια δαπάνη 9.140.490,57€, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα, στην Απόφαση, Παραρτήματα VII, VIII, IX & X.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015.
Η παραπάνω Απόφαση, αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Αναπτυξιακός Προγραμματισμός:
http://www.notioaigaio.gr/ckfinder/userfiles/files/2014_06_30_ΜΜΕ_ΝΟΤΙΟ_ΑΙΓΑΙΟ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_30_10_2013_ΑΠΟΦ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ(2).pdf
Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές :

Τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της : http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3106
(Ενότητα Β : ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ )

Όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων & Δωδεκανήσου :
στη Σύρο: στο Τ/Φ: 22810-98.810 & στην Ηλ. Δ/νση: grependyton@1730.syzefxis.gov.gr
στη Ρόδο : στο Τ/Φ : 22410 – 25.852 & στην Ηλ. Δ/νση: investors.dod@pnai.gov.gr,

παρέχοντας κάθε σχετική, με Ιδιωτικές Επενδύσεις, Πληροφόρηση».