ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟ Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση του παρακάτω δημοτικού  καταστήματος:

Δημοτικό κατάστημα στη περιοχή γηπέδου μπάσκετ Ημεροβιγλίου Θήρας, στεγασμένου χώρου 10 τ.μ, με τιμή εκκίνησης  εκατό  ευρώ  (100,00 €), μηνιαίως.

 

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά  ως  εμπορικό κατάστημα .

 Δεν επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων: Hλεκτρονικών τεχνικών παιγνίων, κατάστημα ενοικίασης  μοτοποδηλάτων, μηχανών & αυτοκινήτων, καθώς επίσης και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διαφοροποίηση της χρήσης του ακινήτου  απαγορεύεται.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας  στις 10 Απριλίου  2014 ημέρα  Πέμπτη  και από ώρα 11.00 π.μ. έως ώρα 11.30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακ/θηκών και Δανείων ή  εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €)  και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και   στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Ημεροβιγλίου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-