ΤΟ «ΕΜΕΙΣ» ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ DEBATE

ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 
emeis  Την απάντηση για τη διοργάνωση συζήτησης με τους υποψηφίους Δημάρχους, έστειλε η παράταξη «ΕΜΕΙΣ». Η αρχική πρόταση περιείχε κάποια ένσταση για τη διάρθρωση, αλλά σε προσωπική συζήτηση με τον γράφοντα, η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαργαρίτα Ρουσσάκη, τόνισε πως αυτή έχει αρθεί.
«Η εκλογική επιτροπή του ΕΜΕΙΣ – Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Θηραίων Πολιτών, στην συνεδρίαση της 6/5/2014 , απαντώντας στην πρόταση του ραδιοσταθμού σας, αποφάσισε να πάρει μέρος στο debate των 5 υποψηφίων δημάρχων που προγραμματίζετε για την τελευταία ημέρα της προεκλογικής περιόδου.