ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  Οι θέσεις των Εκπαιδευτικών του 1ου ολοήμερου και του 2ου Νηπιαγωγείου Εμπορείου Θήρας ( το οποίο βρίσκεται στην Περίσσα είναι τελείως ΚΛΕΙΣΤΟ με λουκέτο) εξακολουθούν να είναι ΚΕΝΕΣ για άλλη μια ημέρα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Καμία γραπτή ή προφορική ενημέρωση για την έναρξη της λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων από κανέναν, παρ’ όλες τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μας στην αρμόδια υπηρεσία διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων. Για το λόγο αυτό θέλουμε να εκφράσουμε την απογοήτευση, την έντονη αγανάκτηση, αλλά και την οργή μας για την κατάφωρη αδικία που συντελείται εις βάρος των παιδιών μας. Είμαστε Έλληνες Φορολογούμενοι και έχουμε κάθε δικαίωμα να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Εξάλλου, η φοίτηση στο Νήπιο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο 3518/2006 αρ. 73. Ζητούμε, όπως και είστε υποχρεωμένοι, την άμεση στελέχωση του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Εμπορείου Θήρας. Με εκτίμηση Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων Νηπιαγωγείων Εμπορείου – Περίσσας Θήρας .