ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΤΗΡΙΞΗΣΚΥΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ