ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΥΣΣΑΙΟΥ

 

ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ ΙΟΣ«Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην τελετή εγκαινίων του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έργου “Βελτίωση δρόμου Κάμπος – Επάνω Κάμπος” στην Ιό, την Τριτη 12 Αυγούστου στις 20:00. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.949.704,07€
ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ανάδοχος η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων»