ΔΡΑΣΗ LIFE-AMMOS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 
ΠΕΡΙΣΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Α« Ο Δήμος Θήρας, η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και το Σωματείο Τουριστικών Επιχειρήσεων Νοτίου Σαντορίνης σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στα εγκαίνια του ενημερωτικού περιπτέρου που θα τοποθετηθεί στην Περίσσα ως Δράση του Προγράμματος LIFE-AMMOS, αύριο Πέμπτη 12 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ..
Σημείο συνάντησης: μπροστά από το κάμπινγκ στην αρχή του πεζοδρόμου.
Στα εγκαίνια θα γίνει ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από τα απορρίμματα καπνιστών και θα ακολουθήσει καθαρισμός της παραλίας από εθελοντές πολίτες.
Η Δράση Συμβάλει στην:
Προβολή της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και παιδείας των κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής ποιότητας της ακτής και συνεπώς της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος
Ανάσχεση των αρνητικών συνεπειών και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που προκαλούνται από τη συνεχή τουριστική ανάπτυξη
Προβολή της περιοχής και του Δήμου μέσω της συμμετοχής στο περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Πρόγραμμα LIFE-AMMOS είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες με κύριο φορέα υλοποίησης την περιβαλλοντική Οργάνωση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. και με κύρια χρηματοδότηση μέσω το προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η Περίσσα είναι η μία από τις δύο μόνο παραλίες των Κυκλάδων που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα».