ΔΟΘΗΚΕ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΙΣΑΣ

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ

 

agiaeirinhΤο Σωματείο Νότιας Σαντορίνης, προσφέρθηκε πριν από λίγο καιρό να φροντίσει, καθαρίσει και αναδείξει το σημαντικότατο ναό της Αγίας Ειρήνης στην Περίσα που πολλοί ιστορικοί θεωρούν πως έδωσε και το όνομα στο νησί. Δείγμα της σοβαρότητας του Σωματείου,του προέδρου κ. Μάριου Γαλανού και των συνεργατών του είναι πως δεν προέβη, σε κάποια καλοπροαίρετη μεν, αλλά αυθαίρετη, ενέργεια, αλλά ζήτησε, άδεια, καθοδήγηση και επίβλεψη από την αρμόδια ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Η απάντηση  αρμόδιας υπηρεσίας, είναι θετική αλλά και αρκούντως διαφωτιστική για την ιστορία και την κατάσταση του μνημείου.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το Σωματείο Νότιας σαντορίνης, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά τη σοβαρότητά του.

Το Σωματείο Νότιας Σαντορίνης, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά τη σοβαρότητά του.

 
“Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, που αφορά σε εργασίες καθαρισμού και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Αγ. Ειρήνης στην Περίσσα Θήρας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα: Ο συγκεκριμένος χώρος περιλαμβάνει το δίκλιτο μεσοβυζαντινό της Αγ. Ειρήνης και μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική, που αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφικές εργασίες που διενήργησε η 2η ΕΒΑ από το 1992, στο πλαίσιο εργασιών απομάκρυνσης χωμάτινων όγκων και επισκευής του μεσοβυζαντινού ναού.

Οι ανασκαφικές εργασίες σειράς ετών αποκάλυψαν σημαντικά τμήματα της βασιλικής, στην οποία διακρίνονται δυο κατασκευαστικές φάσεις του α’ μισού και β’ μισού του 6ου αι. Έδωσαν επιπλέον τη δυνατότητα να αποτυπωθεί μεγάλο τμήμα της κάτοψής της και συγκεκριμένα το μεσαίο και βόρειο κλίτος, ο νάρθηκας και το βόρειο πρόσκτισμα.Στο πλαίσιο διαμόρφωσης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην Περίσσα, που αποκαλύφθηκαν από τις σωστικές ανασκαφές της 2ης ΕΒΑ, εκπονήθηκε σχετική προμελέτη η οποία κατατέθηκε από το Δήμο Θήρας και εγκρίθηκε με την ανωτέρω (γ’) σχετική απόφαση.

Το 2011 εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε. Γερούση, Φ. Πανταζίδου, Σπ. Προύσαλης) μελέτη διαμόρφωσης αρχαιολογικού χώρου Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής και Μεσοβυζαντινού Ναού στην Αγ. Ειρήνη Περίσσας ν. Θήρας, με στόχο την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου, που εγκρίθηκε με την ανωτέρω (β΄) σχετική απόφαση. Ο αρχαιολογικός χώρος της Αγ. Ειρήνης όπως και άλλοι χώροι στην Περίσσα, όπου με σωστικές ανασκαφές της Υπηρεσίας έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές για τον τόπο αρχαιότητες, αποτελούσε και αποτελεί αντικείμενο φροντίδας και μέριμνας της πρώην 2ης ΕΒΑ και νυν ΕΦΑ Κυκλάδων, ώστε να διατηρείται καθαρός, παρά τα πενιχρά μέσα και το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ωστόσο για την ανάδειξή του απαιτούνται περαιτέρω εργασίες που έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί με την προαναφερόμενη μελέτη του 2011.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε σχετικά με την πρωτοβουλία σας να συνδράμετε στο έργο της Εφορείας για τον καθαρισμό και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αγ. Ειρήνης. Συγκεκριμένα ως προς τα αίτημά σας δεν έχουμε καταρχήν αντίρρηση για την πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών υπό την άμεση εποπτεία της ΕΦΑ Κυκλάδων:
1. Συνδρομή στον καθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου από τη βλάστηση και του άμεσου περιβάλλοντός του από τη βλάστηση και κάθε είδους απορρίμματα σε συνεργασία με τον εργατοτεχνίτη της Εφορείας κ. Ιωάννη Βασσάλο, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρών σε όλες τις εργασίες.
2. Να εξετασθεί η δυναττότητα ανανέωσης της υποστύλωσης του μεσοβυζαντινού ναού της Αγ. Ειρήνης και της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, επειδή προϊόντος του χρόνου έχει απομειωθεί σημαντικά η φέρουσα ικανότητά της.
3. Βελτίωση της περίφραξης, όπου αυτό απαιτείται ή ενδεχομένως αντικατάστασή της σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
4. Σήμανση του χώρου με την κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων, με τις προδιαγραφές που προβλέπονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, το κείμενο των οποίων θα συνταχθεί από την Εφορεία. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στα νότια και ανατολικά του χώρου.
5. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης σε κατάλληλα σημεία του οικισμού.
6. Τοποθέτηση, για λόγους ασφαλείας, διάχυτου φωτισμού σε ψηλά φωτιστικά που θα τοποθετηθούν εξωτερικά του χώρου και σε θέσεις που θα εγκριθούν από την Εφορεία. Ως προς το φωτισμό του χώρου εσωτερικά θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Η/Μ μελέτη, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω (β΄) σχετική απόφαση.
7. Όσον αφορά στη φωτογράφηση του χώρου, προκειμένου οι φωτογραφίες να χρησιμοποιηθούν από τοπικές επιχειρήσεις σε ιστοσελίδες ή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απαιτείται ξεχωριστό αίτημα και θα εκδοθεί ειδική άδεια γι αυτό.
8. Καμμία άλλη εργασία δεν επιτρέπεται στο χώρο, πέραν των αναφερομένων.

Τέλος αναζητώντας και τη συνδρομή του Δήμου Θήρας, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε δυο σημεία που βλάπτουν αισθητικά τον αρχαιολογικό χώρο. Πρόκειται για την τους κάδους απορριμμάτων που είναι τοποθετημένοι στα δυτικά του αρχαιολογικού χώρου και οι οποίοι μετά τους εκτεταμένους καθαρισμούς του περιβάλλοντος χώρου θα είναι ορατοί πλέον και από τα μνημεία. Η απομάκρυνσή τους θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη από τον περιβάλλοντα χώρο. Ένα δεύτερο πρόβλημα αποτελεί και η στάθμευση τροχοφόρων στα νότια και ανατολικά του αρχαιολογικού χώρου που εμποδίζει την πρόσβαση και τη θέαση των μνημείων. Η διευθέτηση της στάθμευσης στην περιοχή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Αγ. Ειρήνης και θα ήταν δυνατό να συσχετισθεί με τη διαμόρφωση πεζοδρομίων στα νότια και ανατολικά και την τοποθέτηση καθιστικών, όπως προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη, προκειμένου να είναι εύκολη η πρόσβαση και θέαση στο χώρο. Προσβλέποντας σε μια καλή συνεργασία είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση”.