ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Δωρεάν σπουδές για βοηθούς νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Σύρου

Δωρεάν σπουδές για βοηθούς νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Σύρου

  Η  Επαγγελματική  Σχολή ( ΕΠΑ.Σ)  Βοηθών Νοσηλευτών –τριών  του  Γενικού  Νοσοκομείου Σύρου (Βαρδάκειο και Πρώϊο) προκειμένου να  προβεί  στην  δωρεάν και χωρίς εξετάσεις ,   εγγραφή και φοίτηση  μαθητών   για το σχολικό έτος 2013-2014  συμφωνά με τις  διατάξεις των άρθρων 10,11 και 14 του  Ν.3475 / 06 (ΦΕΚ 146 / Α / 06 )   καθώς και των παραγράφων, 3 και  5, της Υπουργικής Απόφασης  με αριθ Γ2/82029/19 -7- 2011 του Υπουργείου παιδείας.

ΚΑΛΕΙ  :

Τους  ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου  2013  στο γραφείο της Σχολής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση εγγραφής

2. επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Α Τάξης Λυκείου.

3.Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή εφόσον είναι ανήλικος ΠΔ 952/80.

4.Πιστοποιητικό γεννήσεως του Δήμου στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένος ο μαθητής  ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 89 ότι δεν φοιτά σε άλλη Σχολή.

6. Τρείς φωτογραφίες

  Για οποιουδήποτε πληροφορία  η Σχολή θα είναι ανοιχτή από 2/9/2013

 ώρες   8:15 -14:00

       Για επιπλέον πληροφορίες στο www.vardakeio.gr και  στα τηλέφωνα

          22810 81557 – 43854 κα Αβρανά , 87849 κα  Νίκου