ΔΩΡΕΑ Γ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ_ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ“Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου παραδόθηκε το έργο της επισκευής του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου Σύρου. Το έργο συνίσταται στην αποξήλωση του δαπέδου, την τοποθέτηση νέου δαπέδου υψηλώνπροδιαγραφών και μέγιστης αντοχής και τη βαφή σε όλους τους χώρους τουχειρουργικού τομέα, δηλαδή στους χώρους εργασίας των ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, διαδρόμους και θαλάμους νοσηλευόμενων.Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από δωρεές ιδιωτών οι οποίεςσυγκεντρώθηκαν από τον πολιτευτή της Ν.Δ. στις Κυκλάδες κ.Γιώργο Βακόνδιο.

Για την ταχύτερη υλοποίηση του έργου και την αποφυγή γραφειοκρατικώνδιαδικασιών του δημοσίου λογιστικού, ο κ.Βακόνδιος ανέθεσε την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου στον Σύλλογο νεφροπαθών,κατόπιν συνεννόησης με την διοίκηση του νοσοκομείου.Στην παράδοση του έργου παραβρέθηκαν ο διοικητής του νοσοκομείου κ.Πετράκης, ο πρόεδρος των νεφροπαθών κ.Δεναξάς και ο κ.Βακόνδιος.Σε σύντομο χαιρετισμό του ο κ.Βακόνδιος ευχαρίστησε τους χορηγούς για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, τον κ.Πετράκη και τον κ.Δεναξά για τη συνεργασία τους, καθώς και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό τουνοσοκομείου για τον καθθημερινό τους αγώνα για την αποκατάσταση τηςυγείας των νοσηλευόμενων”,.