ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΡΙΑΣ, ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
«Θηραϊκή Πολιτεία»
Μαρτίδης Νικόλαος 178 σταυροί προτίμησης Πρόεδρος
Φουστέρη Μαριάννα 130 σταυροί προτίμησης
Φουστέρης Ευάγγελος 110 σταυροί προτίμησης

 

«Σαντορίνη, Θηρασία, Ενότητα Αλλαγή»
Καφούρος Αγαθάγγελος 81 σταυροί προτίμησης

 

«Σαντορίνη Ενωτική Πορεία»

Βλάχος Εμμανουήλ 56 σταυροί προτίμησης