ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ, ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
ΟΙΑ ΑΜΜΟΥΔΙ ΔΡΟΜΟΣ«Θηραϊκή Πολιτεία»
Δαρζέντας Ελευθέριος 87 σταυροί προτίμησης Πρόεδρος
Νομικού Φλώρα 63 σταυροί προτίμησης
Χάλαρης Μάριος 62 σταυροί προτίμησης

 

«Σαντορίνη, Θηρασία, Ενότητα Αλλαγή»
Καρρά Γεωργία 34 σταυροί προτίμησης
«Σαντορίνη Ενωτική Πορεία»
Πάσσαρης Αλέξανδρος 139 σταυροί προτίμησης