ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΣ : ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ 120.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 

Μελέτες για τη στελέχωση των Δήμων, έστειλε ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος

Μελέτες για τη στελέχωση των Δήμων, έστειλε ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος

Απαράδεκτη ,αβάσιμη και εκτός πραγματικότητας, έκρινε τη μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για την κινητικότητα στους ΟΤΑ, ο Δήμος Θήρας. Ό[πως επισημαίνει στην  επιστολή του ο Δήμαρχος,  «η μελέτη λαμβάνει υπόψη μόνο το μόνιμο πληθυσμό και δεν λαμβάνει υπόψη άλλες παραμέτρους», όπως είναι η υποδοχή 1.800.000 επισκεπτών ετησίως που  δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στελέχωσης. Η μελέτη την οποία έστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, προβλέπει πως μέσω της διαδημοτικής κινητικότητας, θα μετακινηθούν υπάλληλοι, πέραν των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν ήδη μεταφερθεί αλλού. Στο νέο κύμα κινητικότητας, προβλέπονται και άλλες μειώσεις για τις οποίες ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος και το δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, καθώς υπολογίζουν τις ανάγκες του Δήμου μόνο με βάση τον απογραφόμενο πληθυσμό, αγνοώντας τις  πραγματικές ανάγκες μιας τουριστικής πςειοχής.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

«Αγαπητέ κ. Δήμαρχε

Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας, όπως διαμορφώθηκε από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την καλλίτερη κατανόηση της σας αποστέλλω επίσης και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην μελέτη αυτή.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις σας.

Θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπ’ όψιν τα εξής:

Προσβλέποντας στην συνεργασία σας για να έχουμε το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρακαλώ δεχτείτε κ. Δήμαρχε τους θερμούς χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου για χρόνια πολλά και ευτυχισμένο καινούργιο χρόνο

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Λεωνίδας Γρηγοράκος»

 

Με το υπάρχον προσωπικό αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε στοιχειώδεις και μόνο ανάγκες", Αναφέρει ο Δήμαρχος

Με το υπάρχον προσωπικό αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε στοιχειώδεις και μόνο ανάγκες”, αναφέρει ο Δήμαρχος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ

“Θέμα: Απόψεις Δήμου Θήρας επί της μελέτης στελέχωσης του προγράμματος διαδημοτικής κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετικό: Το υπ΄ αριθμό 2271/16.12.2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου.
Σύμφωνα με τη μελέτη στελέχωσης, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι ο Δήμος Θήρας έχει πλεόνασμα τακτικού προσωπικού επτά (7) ατόμων.

Η μελέτη εκπονήθηκε με κριτήρια και δείκτες γενικούς, χωρίς να έχει γίνει εξειδίκευση αυτών ανάλογα με τα πραγματικά προβλήματα και προφανώς τις πραγματικές ανάγκες κάθε δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας με την υπ΄ αριθμό 569/18.12.2013 Απόφασή του με θέμα ΄΄Έντονη διαμαρτυρία επί των αποτελεσμάτων μελέτης στελέχωσης Δήμου Θήρας – Πρόγραμμα διαδημοτικής κινητικότητας Υπουργείου Εσωτερικών’’ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του επί των αποτελεσμάτων της μελέτης, την οποία έκρινε ως απαράδεκτη,αβάσιμη και εκτός πραγματικότητας ενώ έκρινε το πρόγραμμα διαδημοτικής κινητικότηταςεντός των ορίων του νομού ως μη εφαρμοστέο στην περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας.

Επανειλημμένως ο Δήμος Θήρας έχει εκφράσει την αδυναμία του να λειτουργήσει στοιχειωδώς λόγω έλλειψης προσωπικού, των αυξημένων αρμοδιοτήτων και της υποδοχής 1.800.000 επισκεπτών ετησίως, αφού αποτελεί τη ναυαρχίδα του τουρισμού της Ελλάδος.

Η μελέτη λαμβάνει υπόψη μόνο το μόνιμο πληθυσμό και δεν λαμβάνει υπόψη άλλες παραμέτρους, όπως αυτή που προαναφέρθηκε, και τα προβλήματα αστικού τύπου που δημιουργούνται εξαιτίας της έλευσης τεράστιου αριθμού επισκεπτών που θα απαιτούσαν άλλες δομές στελεχωμένες με προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες αυτές.

Αν υπήρχαν στελεχωμένες δομές είναι βέβαιο ότι θα προέκυπταν και περισσότερα έσοδα. Με το υπάρχον προσωπικό αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε στοιχειώδεις και μόνο ανάγκες. Ο υπογράφων το παρόν εργάζεται εντός του γραφείου επί δωδεκάωρο και πλέον ασχολούμενος και με εργασίες δημοτικού υπαλλήλου. Το ίδιο κάνουν και άλλοι αιρετοί.

Παρά τις ανάγκες αυτές κανένα αίτημα πρόσληψης ακόμη και εποχικού προσωπικού δεν ικανοποιήθηκε ούτε κατά τον αριθμό των υπαλλήλων που αιτείται ούτε κατά το χρόνο που είναι απαραίτητο στο δήμο να προσλάβει αυτούς. Πως άραγε και με ποια λογική απορρίπτονται τα αιτήματά μας; Ποιοι είναι αυτοί που θα μας προστατεύσουν από τα ‘’παράλογα’’ αιτήματά μας;

Μήπως σήμερα η Αυτοδιοίκηση δεν είναι ο θεσμός που στηρίζει τις κοινωνίες στη δύσκολη αυτή περίοδο; Μήπως δεν υποκαθιστά το Κράτος που φαίνεται να καταρρέει;

Οι μικρότεροι Δήμοι Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου και Ανάφης, εξυπηρετούνται και από υπηρεσίες του Δήμου Θήρας, αυξάνοντας τον όγκο εργασίας των υπηρεσιών.
Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε και να καταρρίψουμε τα στοιχεία, τα κριτήρια, τους συντελεστές και την κατανομή ανά κλάδο μεμονωμένα καθώς κρίνουμε ότι ‘’κατ αρχήν’’ η μελέτη δεν είναι αποδεκτή.

Αξιότιμε Υπουργέ,

Έχουμε την άσειστη άποψη ότι το Υπουργείο πρέπει να εξετάσει ξεχωριστά τις ανάγκες του κάθε δήμου και ιδιαίτερα των νησιωτικών δήμων. Πρέπει να κατανοήσει ότι ο όρος νησιωτικότητα δεν είναι κοσμητικός τίτλος αλλά ουσία. Πρέπει να κατανοήσει ότι η κινητικότητα δεν εφαρμόζεται στη νησιωτική Ελλάδα. Πρέπει να κατανοήσει ότι η νησιωτική Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη δομών τέτοιων που να υποκαθιστούν τις αδυναμίες του Κράτους. Πρέπει να κατανοήσει ότι η ασφυξία οδηγεί σε θάνατο.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όχι μόνο να μην μειώσετε κατά επτά (7) το προσωπικό του δήμου αλλά να μας δώσετε τη δυνατότητα να στελεχώσουμε το δήμο με το αναγκαίο προσωπικό που θα εξυπηρετούσε μία πόλη 120.000 κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος»