ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ SEA DIAMOND: «ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ»

 

ΑΤΥΧΗΜΑ SEA DAIMOND (111)Ανακοίνωση του Δήμου για την  Απόφαση Πρωτοδικείου Πειραιώς επί των αγωγών του Δήμου Θήρας για την υπόθεση Sea Diamond

 

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχεται ο Δήμος Θήρας τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων που αφορούν στην οικονομική ικανοποίηση του Δήμου για ηθική βλάβη και στην ανέλκυση του ναυαγίου Sea Diamond.

Συγκεκριμένα το πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς με την εκδοθείσα απόφαση του επί των δύο αγωγών που είχε ασκήσει ο Δήμος Θήρας εναντίον της πλοιοκτήτριας και των διαχειριστριών εταιρειών του κρουαζιερoπλοίου  δικαίωσε πλήρως τους αγώνες και τις μακροχρόνιες προσπάθειες του Δήμου και των πολιτών του για την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου αφ’ ενός και την χρηματική ικανοποίησή του Δήμου για την ηθική βλάβη του αφ’ ετέρου.

Με την εκδοθείσα απόφαση υποχρεούνται οι καταδικασθείσες εταιρείες να προβούν σε άμεση ανέλκυση του ναυαγίου και η απόφαση κηρύσσεται άμεσα εκτελεστή.

Επίσης υποχρέωσε τις ίδιες εταιρείες να καταβάλλουν στο Δήμο Θήρας χρηματική ικανοποίηση 8 εκατομμυρίων ευρώ νομίμως εντόκως από την άσκηση της αγωγής.

Διευκρινιστικές πληροφορίες ο Δήμος Θήρας ζήτησε να έχει από τον χειρισθέντα την όλη υπόθεση δικηγόρο κ. Στέλιο Παπανδρεόπουλο».