ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ

Λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα της Θηρασίας

Λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα της Θηρασίας

   «Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει τη δημοπράτηση και την εύρεση αναδόχου για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Μανωλά και Ποταμού της νήσου Θηρασίας (Ν2000)» προϋπολογισμού 1.531.200,00€ (με ΦΠΑ 16%).

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 01 Οκτώβρη 2013 και έλαβαν μέρος συνολικά δεκατέσσερις (14) διαγωνιζόμενοι.

  Ένα μεγάλο έργο υποδομής για τους κατοίκους της Θηρασίας αλλά και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του νησιού δρομολογήθηκε και ένα πρόβλημα ετών θα επιλυθεί οριστικά.   

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και δημοπρατήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε».