ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

Θα "προκάμει" την καταιγίδα των ιδιωτικοποιήσεων το Λιμενικό Ταμείο Θήρας;

“Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης του αναδόχου για την «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων για την εφαρμογή του κώδικα ISPSστο λιμάνι του Αθηνιού» μεταφέρεται στις 23 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα που αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας.

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.

Θήρας πολλές θερμές ευχές για ένα δημιουργικό 2014″.