ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Πρόσκληση για την ενοικίαση παραλιών από τη ΓΕΩΘΗΡΑ

Πρόσκληση για την ενοικίαση παραλιών από τη ΓΕΩΘΗΡΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

  Διακηρύσσει τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θήρας και αρμοδιότητας της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., για την εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών θαλάσσης και θαλασσίων μέσων αναψυχής, βάση της υπ’ αριθμ. 100/2013 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία διοίκησης της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. στη Μεσσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών – Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας) την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίτυπα της λεπτομερούς Διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων για τη συμμετοχή στη δημοπρασία διατίθενται από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  (Τηλ. 22860-23021, Φαξ 22860-23031).