ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA “Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής πριν την έκδοση «βεβαίωσης για απόσταξη» Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4239/122876/02-10-2014 Εγκύκλιο του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αμπελουργοί οι οποίοι αιτούνταιέκδοση «βεβαίωσης για απόσταξη» θα πρέπει προηγουμένως να έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής για το έτος 2014. Οι Δηλώσεις Συγκομιδής οινοστάφυλων, είναι υποχρεωτική είτε παραδώσουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε τα οινοποιούν για λογαριασμό τους, με ή χωρίς να αποστάζουν τα στέμφυλα και κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www . minagric . gr) στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες από όπουμπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για την διαδικασία.
Εφόσον ο παραγωγός δεν έχει ολοκληρώσει τη συγκομιδή για το σύνολο της ηρτημένης παραγωγής στα αγροτεμάχιά του ή για κάποιο λόγο δεν είναι έτοιμος να συμπληρώσει το σύνολο της Δήλωσης Συγκομιδής, η υποβολή μπορεί να γίνει σταδιακά και να περιλαμβάνει μόνο τις συγκομισθείσ εάν ο αμπελουργός θέλει να αποστάξει επιπλέον ποσότητες στεμφύλωνπρέπει να αιτηθεί εκ νέου βεβαίωση εφόσον ενημερώσει ξανά την δήλωση συγκομιδής του. Οι οινοποιοί οι οποίοι επιθυμούν να οδηγήσουν στέμφυλα παραγωγής τωναμπελώνων τους προς απόσταξη οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής όπως και οι υπόλοιποι αμπελουργοί.Μετά τη καταληκτική ημερομηνίας για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής (30 Νοεμβρίου για το 2014) η Υπηρεσία μας θα διενεργήσει έλεγχο στις τελικές δηλώσεις των παραγωγών οι οποίοι έχουν λάβει βεβαιώσεις απόσταξης.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο τηλ.2241364919 , στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.2281098828, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.