ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΥΛΑΣ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

MPELONIAROULA “Δήλωση Αντιδημάρχου Θήρας κας Ρούλας Μπελλώνιας
για το θέμα του Κεντρικού Πολυιατρεΐου Θήρας

Ως αρμόδια Αντιδήμαρχος Θήρας για θέματα υγείας , αλλά και από την πολυετή εμπειρία μου στον χώρο της υγείας θέλω να εκφράσω την αντίθεσή μου στην διακοπή λειτουργίας τμημάτων του Κεντρικού Πολυιατρεΐου Θήρας.
Ανεξάρτητα από την ουσία της υπόθεσης, είναι παραλογισμός, σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικού προορισμούς του κόσμου, τη στιγμή που η πολιτεία δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τρόπο λειτουργίας του Νέου Νοσοκομείου, ουσιαστικά να σφραγίζεται μια μονάδα η οποία έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολυδύναμες ιατρικές υπηρεσίες.
Για του παραπάνω λόγους, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός του ότι ζωές μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, παρακαλώ θερμά τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως επανεξετάσουν την απόφαση τους.